Om os

Herning Kommune har cirka 8300 ansatte. Vores borgmester er Dorte West, og kommunaldirektøren er Erik Hattens.

Borgmester, Dorte West.
Kommunaldirektør, Erik Hattens.

Vi er organiseret i en direktion, en stab og fire fagforvaltninger. 

Læs mere om, hvordan kommunen er organiseret.

Vores vision

Herning Kommune er: 

 • kommunen, hvor vi sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog.

 • kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje.

 • den effektive kommune, der er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, en høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier

Herning Kommune har fire grundlæggende værdier: udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft.

Herunder kan du læse mere om de fire værdier.

Udfoldelsesfrihed

 • Vi giver hinanden frihed til at udvikle os.

 • Vi befordrer et mangfoldigt arbejdsmiljø med høj motivation og trivsel.

 • Vi har modet til at handle proaktivt og lære af vores erfaringer.

 • Vi udviser respekt for den enkeltes integritet og personlige myndighed.

 • Vi giver og modtager ris og ros via åben feedback.

 • Vi stiller kritiske spørgsmål.

Økonomisk sans

 • Vi udviser økonomisk rettidig omhu.

 • Vi prioriterer på den bedst tænkelige måde.

 • Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger.

Professionalisme 

 • Vi lever op til de kvalitetskrav, der fordres af os.

 • Vi arbejder aktivt med, hvad professionalisme konkret vil sige i praksis.

 • Vi værner om og udvikler vores faglige kompetencer.

 • Vi undersøger løbende om borgere, brugere, politikere og andre af vores interessenter oplever os som professionelle.

God dømmekraft

 • Vi har data til at begrunde vores beslutninger.

 • Vi er en vidensbaseret organisation, der ønsker at kunne måle og evaluere resultaterne og effekterne af vores virkemidler og beslutninger.

 • Når vi står med komplekse dilemmaer, så afvejer vi vores beslutninger nøje.

 • Vi går ikke på kompromis med vores integritet og værdigrundlag.


Det i henhold til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 9. november 1936 oprettede register over kommunevåben og -segl udviser, at Herning købstad den 11. december 1937 kl. 11,50 har anmeldt det afbildede våben, der i registret beskrives således:

Et skjold, der ved en tindet rød mur er tværdelt i et øvre blåt og et nedre grønt felt. Foran muren en opretstående sølvhammer, hvorpå sidder en naturlig farvet hjejle, medens en ved lyse bølge­linjer angiven å rinder tværs over det grønne felt.

Registreringen er foretaget den 15. marts 1938 og er bekendtgjort i Statstidende den 24. marts 1938.

Det Gamle Byvaaben


dekorativt billede

Byrådssalen i Herning.

Kontaktinfo

Erik Hattens
Kommunaldirektør
Tlf.: 96282201
Send e-mail til erik.hattens@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.