Priser og hæder

Luk alle
Åben alle

Herning Byråds pris for frivilligt arbejde

Siden 2001 har Herning Kommune hvert efterår uddelt en pris for frivilligt arbejde.

Prisen er på 10.000 kroner, og den kan gives til både personer, grupper, foreninger og institutioner, der yder en frivillig og bemærkelsesværdig indsats i Herning Kommune.

Alle kommunens borgere kan hvert år inden 1. september komme med forslag til, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris.

Bedømmelsesudvalget består af borgmesteren og Herning Byråds til enhver tid værende gruppeformænd. Det er dem, der bedømmer indstillingerne og uddeler prisen. Borgmesteren er formand for udvalget.

Send os dit forslag

Send os dit bud på, hvem der skal modtage frivillighedsprisen.

Prisen er tidligere givet til:

Tidligere modtagere af prisen
År Modtager
2023

Sinikka Kangas Larsen, Røde Kors, for hendes store indsats for at etablere et Røde Kors-team af frivillige patientstøtter på Regionshospitalet Gødstrup.

2022

Elsebeth Østergaard og Carsten Sjørvad for deres mangeårige indsats som trænerpar for Hammerum IF Specialfodbold.

2021

Inge-Lise Elming for i flere årtier at have gjort et meget stort stykke frivilligt arbejde i Herning, ikke mindst for UNICEF.

2020

Tina Pedersen for hendes store engagement i arbejdet for
landsbyerne i Herning Kommune.

2019 De frivillige bag Vildbjerg Cup - for at løse de mange, mange arbejdsopgaver, der er i forbindelse med at afvikle kæmpe-stævnet.
2018 Anders Ryder Østergaard - for en enestående indsats som frivillig ved sportsevents
2017 Bodil Kjær Markmøller - for mange års alsidig og vedholdende frivillig-indsats i Herning Kommune
2016 De frivillige ved Headspace Herning
2015 Carsten Byrjalsen, ophavsmand til - og tovholder for - cykelholdet Team Herning.
2014 Wenche Aamodt, Historisk Forening for Herning Kommune
2013 Lis Rokkjær, Kræftens Bekæmpelse, Herning Lokalforeninger
2012 "Landsbylauget" ved Herning Museum
2011 Bent Rysbjerg - frivillig indsats for blandt andet Ældresagen og Frivilligcenter Herning.
2010 De frivillige på "Den Blå Mølle" i Kibæk
2009 De frivillige bag "Herning lydavis"
2008 Leif Andersen - for sit arbejde med og for socialt udsatte
2007 De frivillige på Herning Krisecenter
2006 Lone Andersen, KFUM Spejderne i Herning
2005 Gerda Højgaard - frivillig indsats for blandt andet Dansk Røde Kors
2004 Frivillige hjælpere på "Nørregården", Nørregade 20: Else Bräuner, Birgit Nielsen, Ketty Vingborg og Anna Højland
2003 De frivillige hjælpere på Aktivcentret, Brorsonsvej
2002 Mette og K. G. Nielsen - for socialt og kirkeligt arbejde
2001 Hans Christian Wiwe, Foreningen Norden

Bygningspræmieringsprisen

Hvert år uddeler kommunen en bygningspræmieringspris til godt og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier.

Bygningspræmieringsprisen uddeles på Arkitekturens Dag og kan gå til byggerier og anlæg i Herning Kommune.

Prisen kan gives til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord skal det være flot og godt lavet samt tilpasset omgivelserne. 

Alle kan indstille bygninger og anlæg til prisen. Det eneste formelle krav er, at byggeriet skal være taget i brug og officielt indviet. 

Prisen er et diplom og en bronzeplakette med inskription. Diplomet går til bygherre og arkitekt, mens bronzeplaketten opsættes på bygningen.

Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.

Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle indkomne forslag.

Send os dit forslag

Hvilket byggeri synes du har fortjent bygningspræmieringsprisen?

Send os dit forslag.

Tidligere vindere

Tidligere modtagere af bygningspræmieringsprisen
År Modtager
2019
 • HB Trappers nye domicil, tegnet af Bjarke Ingels Group.

2018
 • Ankomstbygning og forplads ved Jyske Bank Boxen
 • Gågaden i Herning
 • Motorvejs- og landskabsbro ved Gødstrup
2017
 • Maskinhus i Lund - Krøjgårdvej 9, Herning
 • Handelshuset - Herningsholm Erhvervsskole, Herning
 • Nørregade 44, Herning
2016
 • Ungdomsboliger Nørregade - Nørregade 9, Herning
 • Snejbjerg skole - Nørretanderupvej 28, Snejbjerg
2015
 • Grønnegården, Herning Gymnasium - H.P. Hansens Vej 8, Herning
 • Herning Bibliotek - Østergade 8, Herning
2014
 • Kræftrådgivningen Herning - Livsrum i Herning, Nørregaards Alle 10, Herning
 • Nexus - Bang & Olufsen - Torvet 20, Herning
 • Bjarne Nielsen A/S - Bilhus, Silkeborgvej 110, Herning
2013
 • Grøndahlsparken - ny boligetageejendom, Grøndahlsvej 25, Herning
2012
 • Stjernen, Gilmosevej, Tjørring - nyt anlæg for skole og børneinstitution
2011
 • Herningsholm Gymnasium, Lillelundvej 21, bygning 1, Herning
 • Herning Fodbold Eksperimentarium, Ringkøbingvej 66, Herning
2010 
 • HEART Herning Museum of Contemporary Art, nyt kunstmuseum i Birk
2009 
 • Mediehuset Herning Folkeblad A/S
 • Ny administrationsbygning Dalgasgade 21 - 25
 • Boligbebyggelse Jordbærmarken 1 - 17 
2008 
 • Hendricks Industries ApS, ny malerhal, Mørupvej 41
 • Boligbebyggelse, Fuglsangnæs 11A-19B
2007 
 • Bellisvej/Favergårdvej/Kærmindevej, Herning, ny boligbyggeri
 • Kvik A/S, Stentoftvej 1, Vildbjerg, ny administrationsbygning
 • Vildbjerg Skole, Bjørnekærvej 2, Vildbjerg, nybyggeri
2006 
 • Herning shipping a/s, Theresavej 1, Herning, til- og ombygning
 • Social- og Sundhedsskolen, Gullestrupvej 10, Herning, nybyggeri.
2005
 • Ladebygning, Stensbjergvej 25, Lind, nybyggeri
 • JBS Undertøjet A/S administrationsbygning, Bornholmsvej 1, nybyggeri
2004
 • Fødevareregion Herning og Herning Stadion, nybyggerier
2003
 • TEKO, nyindretning med bl.a. Poul Gadegaards værker i Angli bygningen, Birk
2002 
 • ELIA, "Foreningen til Fremme af Opførelsen af Elia"
2001
 • Gammel gymnastiksal i Bethaniagade, renovering
 • Ringkjøbing Amts nye kapel ved Herning Centralsygehus
2000 
 • Hørning Huset ved TEKO i Birk, nybygning
 • Det danske Hedeselskab, nyt træhus i Høgild
1999 
 • Ingen præmierede
1998 
 • Gullestrup Kirke, nybyggeri
 • Statens Bilinspektion, om- og tilbygning
 • Herning Folkeblad, renovering og udbygning
1997 
 • Hydro Texaco, Rolighedsvej, om- og tilbygning
 • Birk. Centerpark Station, nybyggeri
1996
 • BFC-Data, nybyggeri
 • Torvet i Herning
1995
 • Lind Maskiner, nybyggeri
 • Textilforum, renovering
 • Handels- og Ingeniørhøjskolen, nybyggeri
1994
 • Herning Kommunes Genbrugsplads
1993
 • Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, tilbygning
1992
 • Tolstedhaven, boligbyggeri i Gjellerup
1991
 • Margrethelyst, renovering af ejendom i Birk

 

Modtagere af påskønnelsesdiplomer
År Modtager 
2019

-

2018
 • Områdefornyelse ved Sunds Sø
2017 -
2016
 • Villa i Lind - Fejerskovparken 131, Herning
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 
 • Stationsvej 6, Sørvad, renovering
2010 
2009 
2008 
 • Gjellerup Kirkes ny udsmykning og nyt træhus, Agerfeld Gammel skole, Toftevej 15, Vind
2007 
 • Laksestien 21,Skarrild, Kibæk, nyt fritidshus
2006  -
2005 
 • Ting- og Arresthus, Østergade 9, Herning, udvendig renovering
2004 
 • Herning Valgmenigheds kirkerum - renovering og nyindretning
 • Café Poulsen - om- og tilbygning
 • Herning Station syd - nyt trappetårn og ny gangbroforbindelse
2003 
 • EKO, Birk Centerpark 11, Birk, ombygning
2002
 • C. Sanders Aktieselskab for renovering af Herninghus
 • Ringkjøbing Amt for sygehuset nye forplads ved Gammel Landevej
2001
 • Bredgade 37-39, Herning, facaderenovering
2000 
 • Østergade 47, Herning, renovering
1999   -
1998
 • Arnborg Borgerforening
 • Lokalbrugsen Frem
 • To nye dobbelthuse på Krogvejen 9
 • Klit Tekstiltryk,  Pontoppidansvej 2, ombygning
1997
 • Søndergade 18-26, renovering

Byrådets hæderspris

For at kunne opnå hædersprisen skal den pågældende idrætsudøver være medlem af en forening, der har hjemsted i Herning Kommune og er tilsluttet et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Kriterierne for at modtage hædersprisen er:

 • Dansk mesterskab(senior) eller nordisk mesterskab(junior).
 • Udtagelse til og deltagelse ved A-landskampe, nordiske mesterskaber, europamesterskaber, verdensmesterskaber og olympiske lege for seniorer.
 • Dansk rekord(senior) forudsat at rekorden består ved årets udgang, individuelt eller hold.
 • Dansk mesterskab i terrænskydning samt 200 meter baneskydning under De Danske Skytteforeninger, individuelt eller for hold(senior). 

Bestemmelserne gælder ikke for de aldersbestemte ældreklasser, men gælder kun en pågældende idræts egentlige danske mesterskab.

Handicapprisen

Det er Handicaprådet, der uddeler Handicapprisen. Det har de gjort siden 2009.

Prisen kan gives til:

 • En person, der bor i Herning Kommune, og som har ydet en ekstra indsats til gavn for mennesker med handicap i kommunen.
 • En person, forening eller organisation, som har været med til at skabe forhold, der er med til at øge livskvaliteten for mennesker med handicap.
 • En forretning, virksomhed eller forening samt foreningens frivillige ledere, der har gjort en særlig indsats for at integrere mennesker med handicap. Det kan være på arbejdsmarkedet og/eller i fritids- og samfundslivet.
 • Private og offentlige bygninger, hvor der er gjort en særlig og ny indsats for, at der er fuld tilgængelighed for brugere med forskellige typer af handicap (fysisk såvel som kommunikationshandicap).
 • Hoteller, restauranter, cafeer, biografer, teatre m.v., der har ydet en særlig indsats for, at mennesker med handicap kan bo, færdes og deltage i samfundslivet på lige fod med mennesker uden handicap.

Handicaprådet har ret til ikke at uddele prisen, hvis rådet ikke mener, der er en egnet modtager blandt dem, der er indstillet.

Send os din indstilling

Send os dit forslag til, hvem der skal modtage handicapprisen

Tidligere modtagere

Tidligere modtagere af handicapprisen
År Modtager Begrundelse

2023

Ikke uddelt.

 

2022

Jens Houlind Bilberg fra Hjernesagen

Jens er formand for Hjernesagen Herning Ikast-Brande. Han er en ildsjæl ud over alle grænser og gør en kæmpe indsats for udbredelsen af kendskab til folk med stroke. Han tager rundt og holder foredrag og han arrangerer mange forskellige oplevelser for både de ramte og deres familier.

2021

Claus B. S. Madsen Claus arbejder utrætteligt for at skabe glæde og gode betingelser for især de borgere, der bor eller kommer på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i Tjørring.
2020 De frivillige hos LEV og Fermaten, LEV Disco Frivillige fra LEV og fra Fermaten stiller sig til rådighed for at stable "LEV Disco" på benene.
2019 Linda Leifing Nielsen Linda Leifing Nielsen inviterer hver måned mennesker, der er døv-blinde til komsammen i Sct. Johannes Kirke i Herning. 
2018 Ikke uddelt.  
2017 Ole Madsen Ole Madsen har været næstformand i Høreforeningen og har gennem årene ydet en stor indsats for at vejlede mennesker, der bliver ramt af høretab.
2016 Ikke uddelt.  
2015 ALPI ALPI har gjort en kæmpe indsats for at give mennesker med udviklingshæmning mulighed for at dyrke idræt i almene klubber. Ved store events i Boxen har ALPI flere gange arrangeret, at mennesker, der er udviklingshæmmede, har spillet håndbold foran 7.500 tilskuere. Dette har givet deltagerne en oplevelse for livet.
2014 Sonja Clausen Sonja Clausen har igennem næsten to årtier været med til at arrangere sommerlejre for mennesker med fysiske og psykiske handicap. Først som en del af foreningen "Handicamp", og senere i foreningen "Handilejr", som Sonja har stiftet.
2013 Trænerteamet bag Handicap Håndbold under Gullestrup Håndboldforening Et unikt klubfællesskab og unikke kræfter bag holdet for mennesker med fysiske handicap. Ligeværdighed har været et nøgleord fra starten. 
2012 Else Lynnerup Else Lynnerup er en unik frivillig, som gør en kæmpe indsats i demensarbejdet i Herning Kommune. Arbejdet spænder fra yngre mennesker med demens til svage ældre med demens og deres pårørende. 
2011 Ernst Gøtze Ernst Gøtze har igennem mange år arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap i både Herning Kommune og i det tidligere Ringkjøbing Amt.
2010 Birgit Hagen Birgit Hagen yder en utrættelig indsats for at sikre alle mennesker med handicap en bedre livskvalitet.
2009 Tommy Pedersen Tommy Pedersen har gennem en årrække udført et stort frivilligt arbejde til gavn for mange mennesker med handicap. Han har utrætteligt og målrettet arbejdet for at hjælpe andre handicappede både med rådgivning og arrangementer, der har været med til at give livsindhold for deltagerne. 

 

Idrætslederprisen

Prisen bliver, efter indstilling fra foreningerne, givet til en idrætsleder, der har ydet en særlig indsats gennem lederarbejdet i en forening eller for idrætten i Herning Kommune i det hele taget.

Prisen blev stiftet i 1982 af det daværende Sparekassen SDS. Prisen var på ialt kr. 50.000 til uddeling over en tiårig periode med kr. 5.000 til uddeling hvert år.

Ved udløbet af denne periode besluttede det nuværende Nordea at forlænge uddelingen af denne pris for en kommende 10-årig periode og efterfølgende endnu en 10-årig periode.

Prisen er efterfølgende hævet til kr. 10.000 til uddeling hvert år.

Kulturprisen

En gang om året uddeler Herning Kommune en kulturpris. Prisen kan tildeles grupper, foreninger, institutioner, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer i kommunen.

Hvis du har et forslag til modtager af prisen, så send det til os sammen med en begrundelse. De indkomne forslag bedømmes af et udvalg.

Med kulturprisen følger et pengebeløb på 10.000 kr.

Hvad skal der til?

Kulturprisen gives til modtagere, som har:

 • ydet en fremragende amatør eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
 • været med til at fremme og synliggøre kulturelle aktiviteter i Herning Kommune.
 • udvist kulturelt mod og nytænkning.
 • taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Send dit forslag med begrundelse på mail til

bekaa@herning.dk senest den 1. april.

Æresborgere i Herning Kommune

 • H. P. Hansen, dr. phil, blev udnævnt som æresborger i 1958.
 • Mads Eg Damgaard, fabrikant, blev udnævnt som æresborger i 1988.
 • Carl-Henning Pedersen, kunstmaleren, blev udnævnt som æresborger i 2001.
 • Vitta Lysgaard, fhv. skibsreder og iværksætter blev udnævnt som æresborger i 2009.
 • Bitten Damgaard, mæcen og restaurantejer, blev udnævnt som æresborger i 2022.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.