Elev ved kommunen

Vores elevstillinger

Luk alle
Åben alle

Social og sundhedsassistent

Som sosu-assistent-elev hos kommunen er du ansat i afdelingen 'Sundhed og Ældre'.

Der er optagelse på uddannelsen fire gange om året.

Hele uddannelsen tager 2 år og 10 måneder. Du går i skole på Social &  Sundhedsskolen i Herning.

Social og sundhedshjælper

Som sosu-hjælper-elev hos kommunen er du ansat i afdelingen 'Sundhed og Ældre'.

Der er optagelse på uddannelsen to gange om året, og uddannelsen tager 14 måneder.

Pædagogisk assistent (PA-elev)

Herning Kommune ansætter op til 34 elever om året.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde pædagogisk og professionelt med børn og unge.

Læs om, hvordan du bliver PA-elev hos os.

Kontorelev

Uddannelsen varer to år. Den veksler mellem praktik og ophold på skole.

Som elev tilknyttes du to forvaltninger / afdelinger i løbet af din elevtid. Her får du selvstændige og spændende opgaver – du kan læse mere om de forskellige afdelinger nedenfor.

Du bliver tilknyttet en elevansvarlig, som står til rådighed for dig gennem dit uddannelsesforløb. Som elev opfatter vi dig som ligeværdig medarbejder med respekt for, at du er under uddannelse.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Skoleophold

Som elev skal du tilegne dig teoretisk viden indenfor offentlig administration.

I løbet af de to år, du er elev, skal du på tre skoleophold. Skoleopholdene varer i alt 12-15 uger afhængig af din uddannelsesbaggrund og alder.

Undervisningen foregår på Uddannelsescenter Holstebro. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som du skal forsvare til en mundtlig eksamen.

Arbejdsopgaver i de forskellige afdelinger

Er du nysgerrig efter at høre om arbejdsopgaverne som elev i de forskellige afdelinger?

Vi har lavet en lille gennemgang af, hvad du som elev kan blive kastet ud i.

Læs om arbejdsopgaverne som elev ved Herning Kommune

Ansøgningskrav

For at blive kontorelev med speciale i offentlig administration ved Herning Kommune, skal du have bestået eller forvente at bestå:

  • EUX
  • HG - Grundforløbsbevis med adgang til kontor med speciale i offentlig administration
  • HHX
  • STX/HTX/HF eksamen - suppleret med 5 ugers grundforløb ved handelsskolen

Dokumentation

Husk at vedlægge CV og dokumentation for din uddannelse som bilag til din ansøgning. Forventer du at afslutte din uddannelse i sommeren 2022, skal det fremgå tydeligt i din ansøgning.

Er du over 25 år og ikke er i gang med en EUX, skal du få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) der vedlægges som bilag til din ansøgning.

Du kan læse mere om kontoruddannelsen i offentlig administration på følgende sider:

Tandklinikassistent-elev

Skal du være med til at skabe sundhed og velvære? Hvor ens hverdag aldrig er ens? - Så bliv tandklinikassistentelev.

Du bliver klinikkens ansigt udadtil, samt spiller en central rolle for patienternes oplevelse af klinikken.
Du får en hverdag hvor der er plads til stor faglig fordybelse og en alsidig uddannelse.
Du får selvstændige patientopgaver og skal altid have en beroligende hånd klar.
Du skal have overblik, psykologisk sans og praktisk håndelag.

For dig der vil skabe og gøre en forskel for andre mennesker – bliv tandklinikassistent.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Ernæringsassistent-elev

Ved Herning Kommune har vi ernæringsassistent-elever ansat ved Dit Lokale Køkken.

Uddannelsen tager 3 år og 5 måneder, hvor der er tre perioder med praktik.

Læs mere om Dit Lokale Køkken.

Elevstillinger opslås under ledige job.

IT-supportelev

Kommunens IT-afdeling (IT og Digitalisering) er godkendt som elevplads for op til to IT-supporter elever samtidigt.

Uddannelsen tager ca. 3 år.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Kommunens IT-supporter elever bliver tilknyttet IT og Digitalisering i Servicedesk teamet. Som en del af uddannelsen, vil du komme i praktik i IT Drift i Server og Netværks teams i sidste halvdel af din uddannelse.

Læs mere om uddannelsen som IT-supportelev på UddannelsesGuiden.

Teknisk designer-elev

Som teknisk designer-elev ved Herning Kommune, når du mulighed for praktikperioder i forskellige afdelinger i Teknik og Miljø-forvaltningen. 

Afdelinger:

  • Kommunale Ejendomme, hvor der arbejdes med renoveringer og nybyggeri.
  • Vej, Trafik og Byggemodning, hvor der arbejdes med vejdata omkring de kommunale veje og stier, ejendomsdata og analyser.
  • Natur og Grønne Områder, hvor der arbejdes med registrering og formidling af alle de grønne områder i Herning Kommune.
  • Byggeri og Ejendomsdata, hvor der arbejdes med Byggesager, Byggetilladelse og indberetning til BBR.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Anlægsgartnerelev

Ønsker du at blive anlægsgartner, så bør du overveje Drift og Service, Herning Kommune.

Vi har fire anlægsgartnerelever ved Herning Kommune.

Hos os kommer du til at arbejde i teams, og du vil komme til at arbejde både inden for det grønne og det grå område.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Brolæggerelev

Har du hænderne skruet rigtigt på, kan du blive brolæggerelev ved Drift og Service, Herning Kommune.

Vi giver dig en grundig oplæring i alle former for belægningstyper.

Elevstillinger opslås under ledige job.

Struktør-elev

Har du lyst til at blive en superhåndværker, så overvej at blive struktør-elev ved Drift og Service, Herning Kommune.

Som struktør kan du komme til at arbejde med fremtidens store projekter. Du er blandt andet med til at etablere fortove, pladser og veje, etablere kloak og forsyningsledninger eller bygge broer, skoler, boliger og havneanlæg. 

Elevstillinger opslås under ledige job.