Budgetter og regnskaber

Luk alle
Åben alle

Budget 2023 - høring

De høringsberettigede samt øvrige interesserede kan nu orientere sig i høringsmaterialet.

Høringen foregår på baggrund af budgetmaterialet til byrådets 1. behandling samt orientering fra 2. budgetkonference.

Læs budgetforslag 2023-2026 (pdf).

Høringsperiode

Høringsperioden indledes med et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede efter 2. budgetkonference torsdag den 25. august 2022 kl. 9.00 på Lundgårdsskolen. Her vil borgmester Dorte West og administrationen orientere om indholdet i budgettet.

Efter den fælles orientering får de høringsberettigede en mere specifik og målrettet orientering om budgettet efter interesseområde.

Budgethotline

I høringsperioden fra den 25. august til den 7. september etablerer vi en "Budgethotline". Mailadressen er: Budgethotline@herning.dk

Budgethotlinen er specielt rettet mod de høringsberettigede. Det vil sige ældre- og handicaprådene samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner.

På budgethotlinen kan du i høringsperioden stille spørgsmål til budgetforslaget for 2023 til 2026. Du får svar inden for to arbejdsdage.

Høringssvar

Du sender dit høringssvar pr. mail i pdf-format med underskrift. Din mail skal have emnet "Høringssvar" og sendes til Budgethotline@herning.dk

Sidste frist for at sende ind er den 7. september 2022 kl. 9.00.

Høringssvarene indgår i Byrådets 2. behandling af budget 2023 til 2026.

Budget 2022

Tirsdag 5. oktober 2021 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet 2022, som er et tillæg til budget 2021-2022, der blev besluttet i 2021. 

Budget 2022 - generel del.

Investeringsoversigt 2022.

Takstoversigt 2022.

Budget 2020

Mandag 8. oktober 2019 vedtog byrådet i Herning Kommune budgettet for 2020 og overslagsårene. 

Der blev indgået budgetforlig 30. september 2019. 

Det store billede

Budget 2020 - generel del.

Investeringsoversigt 2020.

Takstoversigt 2020.

Budgetter delt på udvalg

Kontakt os, hvis du har brug for del-budgetterne for de enkelte udvalg for 2020.

Regnskab 2020

Årets resultat viser et overskud på 44,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr.

De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 36 mio. kr. og forskydninger mellem årene.

Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Årsregnskab 2020 (pdf).

Regnskab 2019

Et regnskab kan altid læses på flere måder. Vurderingen vil påvirkes af, hvad læseren fokuserer på. En række underliggende forudsætninger og mellemregninger farver det færdige resultat. Og det, der er godt i én sammenhæng, kan være mindre godt i en anden.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat i 2019. En status der er så nøgtern som muligt. Og en status, der gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der skaber et godt fundament for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 39,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 28,6 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 20 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år. Dette gælder såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2019 i alt 465,6 mio. kr., hvilket er 44,1 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2018. Gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder kan pr. ultimo 2019 opgøres til 727,5 mio. kr. Det er 164,3 mio. kr. mindre end året før, hvilket primært skyldes store anlægsudgifter afholdt sidste halvår af 2019.

Alt andet lige er Herning Kommunes økonomi dog fortsat robust. Servicedriftsudgifterne i 2019 ligger under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Kommunen er dog fortsat udfordret på særligt det specialiserede voksenområde og beskæftigelsesområdet, men arbejder på at skabe balance i økonomien.

I 2019 brugte Herning Kommune 163,9 mio. kr. netto på anlæg - altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område. Det er 58,3 mio. kr. mindre end oprindelig planlagt.

Udgifterne er fordelt over en lang række anlægsprojekter. Som de største projekter i 2019 kan nævnes: Færdiggørelse af Lindbjergskolen som erstatning for Gjellerupskolen og Hammerum Skole med 39,7 mio. kr., anlægstilskud til etablering af Gullestrup Kulturhus med 11,4 mio. kr., udgifter til etablering og anlæggelse af opvarmet hybridgræsbane på Herning Fremads baneanlæg (Teglpark Stadion) med 9,1 mio. kr. samt udgifter til etablering af Ny bydelsskole på Holtbjerg med 6,9 mio. kr. Herudover er der i løbet af året solgt en række overskydende ejendomme og arealer.

Så bundlinjen er, at der er styr på økonomien, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for 2019.

Årsregnskab 2019 (pdf).

Regnskab 2018

Årets resultat viser et underskud på 162,1 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et overskud på 21,8 mio. kr.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2018 i alt 509,7 mio. kr., hvilket er 225,3 mio. kr. mindre end ved udgangen af 2017.

Den væsentligste grund til faldet er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år - særligt på anlægsområdet.

Årsregnskab 2018 (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filerne, som vi linker til under de enkelte årstal, er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.