Oplysningspligt - digital pladsanvisning

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dine børn. Du finder vores kontaktoplysninger og CVR nr. nederst på denne side.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se oplysning i boksen med kontaktinfo.

Behandling af din personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne give dine børn plads i dagtilbud/SFO efter gældende retningslinjer og for at kunne beregne den korrekte forældrebetaling.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af lov om

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)
 • Dagtilbudsloven kap. 4

Vi henter følgende personoplysninger fra Folkeregistret, når du registrerer dit barn på venteliste:

 • Cpr.nr.
 • Navn
 • Adresse
 • Bopælsoplysninger
 • Familieforhold
 • Læge
 • Forældremyndighed

Når du accepterer en plads i dagtilbud/SFO videregiver vi relevante oplysninger til følgende it-systemer der anvendes i forvaltningen:

 • Tabulex Elevadministration og SFO admin (leveres af IST)
 • Hjernen & Hjertet (leveres af Rambøll)
 • Aula (leveres af KOMBIT A/S).

Det gør vi så det konkrete dagtilbud/SFO kan være vidende om, hvilke børn der starter hos dem og til brug for kommunikation og lovpligtige pædagogiske læreplaner.

Vi gemmer dine oplysninger efter gældende lovgivning. 

Dine rettigheder jævnfør Databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores normale slettefrist indtræder
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan se mere på vores side om databeskyttelse.

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93 59 45 58
Mail: dpo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.