Oplysningspligt - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen behandler oplysninger om jer og jeres barn, for at kunne udføre sine opgave i henhold til Sundhedslovens afsnit IX om kommunale ydelser. Herunder at tilbyde forebyggende tiltag, helbredsundersøgelser og gratis sundhedsvejledning for sundhedsfremme.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af lov om
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)

Sundhedslovens afsnit IX Kommunale sundhedsydelser.

Opbevaring af jeres og jeres barns personoplysninger

De personoplysninger, som Herning Kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejerskens arbejde, er omfattet af sundhedsplejerskernes journaliseringspligt. Oplysningerne vil blive slettet senest 5 år efter sundhedsplejerskens seneste optegnelse i journalen.
Journaler overføres til Rigsarkivet jævnfør arkivloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Cpr.nr.
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Bopælsoplysninger
 • Familieforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Læge
 • Forældremyndighed
 • Værgemål
 • Statsborgerskab/fødeland
 • Modersmål
 • Daginstitution
 • Skole og klasse

For forældre og værger behandles desuden mailadresse såfremt disse opgives.

Dine personrettigheder jævnfør Databeskyttelseslovgivningen

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores normale slettefrist indtræder
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan se mere på vores side om databeskyttelse.
Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dine børn. Du finder vores kontaktoplysninger og CVR nr. nederst på denne side.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se oplysning i boksen med kontaktinfo.

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93 59 45 58
Mail: dpo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.