Oplysningspligt - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen behandler oplysninger om jer og jeres barn, for at kunne udføre sine opgave i henhold til Sundhedslovens afsnit IX om kommunale ydelser. Herunder at tilbyde forebyggende tiltag, helbredsundersøgelser og gratis sundhedsvejledning for sundhedsfremme.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af lov om
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
Databeskyttelsesforordningens artikel 9. stk. 2, litra f (følsomme personoplysninger)
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)

Sundhedslovens afsnit IX Kommunale sundhedsydelser.

Opbevaring af jeres og jeres barns personoplysninger

De personoplysninger, som Herning Kommune indsamler og behandler til brug for sundhedsplejerskens arbejde, er omfattet af sundhedsplejerskernes journaliseringspligt.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Efter udløbet af den lovbestemte arkiveringsperiode slettes dine data i overensstemmelse med Arkivloven, eller de overføres til Statens Arkiver.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Cpr.nr.
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Bopælsoplysninger
 • Familieforhold
 • Helbredsoplysninger
 • Læge
 • Forældremyndighed
 • Værgemål
 • Statsborgerskab/fødeland
 • Modersmål
 • Daginstitution
 • Skole og klasse

For forældre og værger behandles desuden mailadresse såfremt disse opgives.

Videregivelse af Data til forskning

Sundhedsplejen i Herning Kommune bidrager med journaldata til Sundhedsstyrelsens Nationale Børnedatabase (BDB).
Denne offentlige database indsamler systematisk specifikke sundhedsdata fra forebyggende børneundersøgelser udført af praktiserende læger og sundhedsplejersker. Indsamlede data inkluderer oplysninger om barnets vægt, højde, udsættelse for tobaksrøg samt ernæringsoplysninger fra det første år, herunder amning og brug af modermælkserstatning.

Dine personrettigheder jævnfør Databeskyttelseslovgivningen

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores normale slettefrist indtræder
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan se mere på vores side om databeskyttelse.
Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dine børn. Du finder vores kontaktoplysninger og CVR nr. nederst på denne side.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se oplysning i boksen med kontaktinfo.

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93 59 45 58
Mail: dpo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.