Job ved Herning Kommune

Ledige job hos Herning Kommune

Her kan du se og søge ledige stillinger ved Herning Kommune. Det er vigtigt, du sender din ansøgning digitalt.

Vikarbank på handicapområdet

Tilmeld dig som vikar på handicapområdet i Herning Kommune.

Vikarbank hos Sundhed og Ældre

Skriv dig op i vores vikarbank for plejecentre og Hjemmeplejen i Herning Kommune. Så kontakter vi dig, når der er behov for hjælp de steder, du er interesseret i.

Aflaster, afløser og ledsager for børn og unge

Bliv en del af vores team, hvor vi hjælper og støtter børn og unge. Skriv dig op som aflaster, afløser eller ledsager i Børn og Unges vikarbank. Så kontakter vi dig, når der er behov for hjælp de steder, du er interesseret i.

Elev ved kommunen

Hos os kan du blive elev inden for en række områder. Her kan du se, hvad det er for områder.

Støtteperson for et barn eller en ung

Familier med et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan have brug for et pusterum.

MEDindflydelse

I MED-aftalen kan du læse, hvordan vi samarbejder i Herning Kommune. Aftalen er lavet i samarbejde med fagforeningerne.

Personalegoder

Det er godt at være ansat ved Herning Kommune. Her kan du læse om nogle af fordelene.