Tilsynsrapporter

Vi fører tilsyn for at undersøge, om du som borger får den hjælp, du kan forvente. Vi undersøger også om hjælpen bliver udført professionelt, lovligt og i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau.

Vi fører tilsyn med den faglige indsats i dag- og døgntilbud. Det vil sige:

  • aktivitets- og samværstilbud for fysisk og psykisk handikappede
  • bostøtte inden for 'handikap og psykiatri'
  • kompenserende specialundervisning
  • plejecentre
  • daghjem for ældre

Der bliver også ført tilsyn med de private og selvejende daginstitutioner samt friplejehjem, som ligger i Herning Kommune. Det sker ud fra samme koncept som de kommunale tilbud.

Når vi har gennemført et tilsyn, bliver der lavet en rapport. En gang om året laver vi en årsrapport med resultaterne og orienterer de forskellige politiske udvalg. Resultaterne vil fremgå af referatet fra disse møder.

Se Herning Kommunes tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Det er ikke kun Herning Kommune, der laver tilsyn med de kommunale afdelinger. Styrelsen for Patientsikkerhed holder også tilsyn med vores handicaptilbud, hjemmepleje og plejecentre.

Se tilsynsrapporten for Rehabiliteringscenter Herning

Styrelsen for Patientsikkerhed laver også andre tilsyn med Herning Kommune.

Se alle tilsynsrapporter foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

De pædagogiske tilsyn

Der er ikke kun HR Kvalitet og Tilsyn, der laver tilsyn.

Børn og Læring laver også årlige pædagogiske tilsyn med kommunens daginstitutioner.

De rapporter ligger på den enkelte institutions hjemmeside.