Tal og fakta om Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Hvor mange bor der i Herning Kommune?

0Herning Kommune har 89.230 indbygger per 1. januar 2022.

Udvikling i indbyggertal

Indbyggertal på 1. januar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Herning Kommune

87.593

88.386

88.733

88.917

89.127

89.238

89.230

Tallene kommer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Baseret på indbyggertal er Herning Kommune per 1. januar 2022 Danmarks 13. største kommune.

Befolkningsprognose

Herning Kommune laver hvert år en prognose for den forventede befolkningsudvikling. Den seneste prognose er lavet i samarbejde med Cowi og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28. september 2020.

Prognosen viser, at vi forventer en stigning i folketallet fra 89.238 personer i 2021 til 95.460 personer i 2031.

Den forventede stigning i indbyggertallet er dermed på 6.222 personer, hvilket svarer til en stigning på 7 % over 10 år.

Udvikling i befolkningsprognose

Udvikling i antallet af 0-17 årige fra 2021 til 2031

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

18.816

18.912

18.944

19.022

19.135

19.203

19.325

19.455

19.597

19.735

19.915

Der forventes at ske en ændring fra 2021 til 2031 på 5,8 %.

Udvikling i antallet af 18-64 årige fra 2021 til 2031

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

52.568

52.880

52.972

53.409

53.640

53.838

53.964

53.976

54.133

54.103

54.106

Der forventes at ske en ændring fra 2021 til 2031 på 2,9 %.

Udvikling i antallet af 65-79 årige fra 2021 til 2031

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

13.468

13.623

13.746

13.877

13.952

13.966

14.001

14.052

14.192

14.440

14.635

Der forventes at ske en ændring fra 2021 til 2031 på 8,7 %.

Udvikling i antallet af 80+ årige fra 2021 til 2031

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

4.386

4.567

4.795

5.038

5.314

5.628

5.939

6.201

6.448

6.623

6.804

Der forventes at ske en ændring fra 2021 til 2031 på 55,1 %.

Samlet befolkningsudvikling i Herning Kommune fra 2021 til 2031

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

89.238

89.982

90.457

91.346

92.042

92.635

93.229

93.684

94.371

94.901

95.460

Der forventes at ske en ændring fra 2021 til 2031 på 7,0 %.

Kilde: Herning Kommunes befolkningsprognose

Den befolkningsgruppe, som vil stige mest, er personer over 80 år. Denne stigning skyldes forventninger om en stigende levealder.

Antallet i 2021 er det faktiske antal indbygger fordelt på aldersgruppe i Herning Kommune pr. 1. januar 2021. De resterende år 2022-2031 er et forventede antal, som befolkningsprognosen viser.

Hvad er kommunens areal?

Herning Kommunes samlede areal udgør1.321,10 kvadratkilometer.

Arealet svarer til 3,07% af Danmarks samlede areal. Dette placerer kommunen som Danmarks 3. størst kommune målt på geografisk areal.

Danmarks størst og anden størst kommune er henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommune.

Herning Kommune støder mod øst op til Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune, mod nord Holstebro Kommune, mod vest Ringkøbing-Skjern Kommune og mod syd Billund Kommune.

Tallene stammer fra Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvad er skatteprocenten?

Den kommunale udskrivningsprocent er 24,9. Grundskyldspromillen er 20,53. Kirkeskatteprocenten er 0,99. Disse tal har været uændrede siden 2008.

Udskrivningsprocent, grundskyld og beskatningsgrundlag
Skat 2021 Herning Hele landet
Udskrivningsprocent 24,9 24,91
Kirkeskatteprocent 0,99 0,87
Grundskyldpromille 20,53 26,15
Statsgaranteret udskrivnings-
grundlag pr. indbygger
166.954 178.476
Beskatningsgrundlag per indbygger 182.682 198.602

Tallene stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvor mange ansatte er der i Herning Kommune

Der er cirka 8000 ansatte i Herning Kommune per 31. december 2020. Omregnes dette til fuldtidsstillinger, svaret antallet til 5.967.

Det samlede antal fuldtidsstillinger er steget fra 5963 i 2019 til 5.967 i 2020, hvilket svarer til i alt en stigning på 4 fuldtidsstillinger.

Fordelingen af fuldtidsstillinger i Herning Kommune
Personale antal ansatte pr. 31.12.2019 antal ansatte pr.  31.12.2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget 743 741
Teknik- og Miljøudvalget 165 168
Kultur- og Fritidsudvalget 113 114
Børne- og Familieudvalget 2.665 2.663
Social- og Sundhedsudvalget 1.993 2.040
Beskæftigelsesudvalget 281 268
Forebyggelsesudvalget 3 3
Total 5.963 5.967

Kilde: Regnskab 2020 Herning Kommune (Økonomi).

Find flere statistikker fra Herning Kommune i statistikbanken.

Du kan også lære om kommunens budget og regnskab.

Kommunale nøgletal

Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj. Her kan du vælge mellem mere end 200 nøgletal. Tallene kommer fra alle landets kommuner. De går fra 1993 og til det seneste regnskab eller budget. Du kan også sammenligne flere eller alle kommuner i Danmark.

Læs mere om Kommunale Nøgletal. 

Herning Kommune har nummer 657.

Kommunestatistik

Region Midtjylland har lavet en kommunestatistik. Den viser på en række områder ligheder og forskelligheder mellem kommunerne i regionen.

Find statistikken fra Region Midtjylland.