Tal og fakta om Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Hvor mange bor der i Herning Kommune?

0Herning Kommune har 89.231 indbygger per 1. januar 2022.

Udvikling i indbyggertal

Indbyggertal på 1. januar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Herning Kommune

87.593

88.386

88.733

88.917

89.127

89.238

89.231

89.952

Tallene kommer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Baseret på indbyggertal er Herning Kommune per 1. januar 2023 Danmarks 14. største kommune.

Befolkningsprognose

Herning Kommune laver hvert år en prognose for den forventede befolkningsudvikling. Den seneste prognose er lavet i samarbejde med Cowi og godkendt af Økonomi- og Erhvervs og Uddannelsesudvalget.

Prognosen viser, at vi forventer en stigning i folketallet fra 89.958 personer i 2023 til 92.967 personer i 2033.

Den forventede stigning i indbyggertallet er dermed på 3.009 personer, hvilket svarer til en stigning på 3,3 % over 10 år.

Udvikling i befolkningsprognose

Udvikling i antallet af 0-17 årige fra 2023 til 2033

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

18.735 18.699 18.675 18.618 18.587 18.600 18.602 18.607 18.679 18.762 18.877

Der forventes at ske en ændring i antallet af 0-17 årige fra 2023 til 2033 på 142 personer svarende til 0,8 %.

Udvikling i antallet af 18-64 årige fra 2023 til 2033

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

52.710 52.771 52.766 52.808 52.803 52.740 52.679 52.494 52.312 52.079 51.873

Der forventes at ske en ændring i antallet af 18-64 årige fra 2023 til 2033 på -837 personer svarende til -1,6 %

Udvikling i antallet af 65-79 årige fra 2023 til 2033

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

13.744 13.838 13.893 13.894 13.910 13.962 14.093 14.370 14.594 14.893 15.113

Der forventes at ske en ændring i antallet af 65-79 årige fra 2023 til 2033 på 1369 personer svarende til 10,0 %

Udvikling i antallet af 80+ årige fra 2023 til 2033

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

4.769 5.018 5.279 5.594 5.916 6.193 6.462 6.639 6.822 6.962 7.104

Der forventes at ske en ændring i antallet af 65-79 årige fra 2023 til 2033 på 2335 personer svarende til 49,0 %

Samlet befolkningsudvikling i Herning Kommune fra 2023 til 2032

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

89.958 90.326 90.613 90.913 91.215 91.494 91.836 92.111 92.407 92.696 92.967

Der forventes at ske en ændring i det samlede indbyggertal fra 2023 til 2033 på 3009 personer svarende til 3,3 %

Kilde: Herning Kommunes befolkningsprognose

Den befolkningsgruppe, som vil stige mest, er personer over 80 år. Denne stigning skyldes forventninger om en stigende levealder.

Antallet i 2023 er det faktiske antal indbygger fordelt på aldersgruppe i Herning Kommune pr. 1. januar 2023. De resterende år 2024-2033 er et forventede antal, som befolkningsprognosen viser.

Hvad er kommunens areal?

Herning Kommunes samlede areal udgør1.321,10 kvadratkilometer.

Arealet svarer til 3,07% af Danmarks samlede areal. Dette placerer kommunen som Danmarks 3. størst kommune målt på geografisk areal.

Danmarks størst og anden størst kommune er henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommune.

Herning Kommune støder mod øst op til Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune, mod nord Holstebro Kommune, mod vest Ringkøbing-Skjern Kommune og mod syd Billund Kommune.

Tallene stammer fra Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvad er skatteprocenten?

Den kommunale udskrivningsprocent er 24,9. Grundskyldspromillen er 20,53. Kirkeskatteprocenten er 0,99. Disse tal har været uændrede siden 2008.

Udskrivningsprocent, grundskyld og beskatningsgrundlag
Skat 2021 Herning Hele landet
Udskrivningsprocent 24,9 25,0
Kirkeskatteprocent 0,99 0,87
Grundskyldpromille 20,53 26,15
Statsgaranteret udskrivnings-
grundlag pr. indbygger
166.954 178.476
Beskatningsgrundlag per indbygger 182.682 198.602

Tallene stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvor mange ansatte er der i Herning Kommune

Der er cirka 8.000 ansatte i Herning Kommune i 2022. Omregnes dette til fuldtidsstillinger, svarer antallet til 6.259.

Det samlede antal fuldtidsstillinger er steget fra 6.130 i 2021 til 6.259 i 2022, hvilket svarer til en stigning på i alt 129 fuldtidsstillinger.

Fordelingen af fuldtidsstillinger i Herning Kommune
Personale

Antal fuldtidsstillinger 2021

Antal fuldtidsstillinger 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget

752

748

Teknik- og Miljøudvalget

160

167

Social- og Sundhedsudvalget

2.743

2.791

Børne- og Familieudvalget

2.111

2.212

Beskæftigelsesudvalget

245

240

Kultur- og Fritidsudvalget

116

98

Forebyggelsesudvalget

3

3

Total

6.130

6.259

Kilde: Regnskab 2022 Herning Kommune (Økonomi).

Find flere statistikker fra Herning Kommune i statistikbanken.

Du kan også lære om kommunens budget og regnskab.

Kommunale nøgletal

Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj. Her kan du vælge mellem mere end 200 nøgletal. Tallene kommer fra alle landets kommuner. De går fra 1993 og til det seneste regnskab eller budget. Du kan også sammenligne flere eller alle kommuner i Danmark.

Læs mere om Kommunale Nøgletal. 

Herning Kommune har nummer 657.

Kommunestatistik

Region Midtjylland har lavet en kommunestatistik. Den viser på en række områder ligheder og forskelligheder mellem kommunerne i regionen.

Find statistikken fra Region Midtjylland.