Tal og fakta om Herning Kommune

Luk alle
Åben alle

Hvor mange bor der i Herning Kommune?

0Herning Kommune har 89.231 indbygger per 1. januar 2022.

Udvikling i indbyggertal

Indbyggertal på 1. januar

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Herning Kommune

87.593

88.386

88.733

88.917

89.127

89.238

89.231

Tallene kommer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Baseret på indbyggertal er Herning Kommune per 1. januar 2022 Danmarks 14. største kommune.

Befolkningsprognose

Herning Kommune laver hvert år en prognose for den forventede befolkningsudvikling. Den seneste prognose er lavet i samarbejde med Cowi og godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 28. marts 2022.

Prognosen viser, at vi forventer en stigning i folketallet fra 89.231 personer i 2022 til 92.927 personer i 2032.

Den forventede stigning i indbyggertallet er dermed på 3.696 personer, hvilket svarer til en stigning på 4,1 % over 10 år.

Udvikling i befolkningsprognose

Udvikling i antallet af 0-17 årige fra 2022 til 2032

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

18.668

18.773

18.718

18.727

18.717

18.736

18.790

18.836

18.896

19.016

19.161

Der forventes at ske en ændring i antallet af 0-17 årige fra 2022 til 2032 på 493 personer svarende til 2,6 %.

Udvikling i antallet af 18-64 årige fra 2022 til 2032

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

52.437

52.494

52.470

52.437

52.513

52.517

52.484

52.445

52.274

52.121

51.917

Der forventes at ske en ændring i antallet af 18-64 årige fra 2022 til 2032 på -520 personer svarende til -1,0 %.

Udvikling i antallet af 65-79 årige fra 2022 til 2032

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

13.598

13.702

13.810

13.859

13.865

13.878

13.924

14.065

14.352

14.575

14.872

Der forventes at ske en ændring i antallet af 65-79 årige fra 2022 til 2032 på 1.274 personer svarende til 9,4 %.

Udvikling i antallet af 80+ årige fra 2022 til 2032

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

4.528

4.772

5.024

5.305

5.622

5.947

6.225

6.482

6.654

6.836

6.977

Der forventes at ske en ændring i antallet af 80+ årige fra 2022 til 2032 på 2.449 personer svarende til 54,1 %.

Samlet befolkningsudvikling i Herning Kommune fra 2022 til 2032

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

89.231

89.740

90.022

90.328

90.717

91.078

91.424

91.829

92.176

92.548

92.927

Der forventes at ske en ændring i det samlede indbyggertal for Herning Kommune fra 2022 til 2032 på 3.696 personer svarende til 4,1 %.

Kilde: Herning Kommunes befolkningsprognose

Den befolkningsgruppe, som vil stige mest, er personer over 80 år. Denne stigning skyldes forventninger om en stigende levealder.

Antallet i 2022 er det faktiske antal indbygger fordelt på aldersgruppe i Herning Kommune pr. 1. januar 2022. De resterende år 2023-2032 er et forventede antal, som befolkningsprognosen viser.

Hvad er kommunens areal?

Herning Kommunes samlede areal udgør1.321,10 kvadratkilometer.

Arealet svarer til 3,07% af Danmarks samlede areal. Dette placerer kommunen som Danmarks 3. størst kommune målt på geografisk areal.

Danmarks størst og anden størst kommune er henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommune.

Herning Kommune støder mod øst op til Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune, mod nord Holstebro Kommune, mod vest Ringkøbing-Skjern Kommune og mod syd Billund Kommune.

Tallene stammer fra Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvad er skatteprocenten?

Den kommunale udskrivningsprocent er 24,9. Grundskyldspromillen er 20,53. Kirkeskatteprocenten er 0,99. Disse tal har været uændrede siden 2008.

Udskrivningsprocent, grundskyld og beskatningsgrundlag
Skat 2021 Herning Hele landet
Udskrivningsprocent 24,9 24,91
Kirkeskatteprocent 0,99 0,87
Grundskyldpromille 20,53 26,15
Statsgaranteret udskrivnings-
grundlag pr. indbygger
166.954 178.476
Beskatningsgrundlag per indbygger 182.682 198.602

Tallene stammer fra Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal.

Hvor mange ansatte er der i Herning Kommune

Der er cirka 8000 ansatte i Herning Kommune per 31. december 2020. Omregnes dette til fuldtidsstillinger, svaret antallet til 5.967.

Det samlede antal fuldtidsstillinger er steget fra 5963 i 2019 til 5.967 i 2020, hvilket svarer til i alt en stigning på 4 fuldtidsstillinger.

Fordelingen af fuldtidsstillinger i Herning Kommune
Personale antal ansatte pr. 31.12.2019 antal ansatte pr.  31.12.2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget 743 741
Teknik- og Miljøudvalget 165 168
Kultur- og Fritidsudvalget 113 114
Børne- og Familieudvalget 2.665 2.663
Social- og Sundhedsudvalget 1.993 2.040
Beskæftigelsesudvalget 281 268
Forebyggelsesudvalget 3 3
Total 5.963 5.967

Kilde: Regnskab 2020 Herning Kommune (Økonomi).

Find flere statistikker fra Herning Kommune i statistikbanken.

Du kan også lære om kommunens budget og regnskab.

Kommunale nøgletal

Økonomi - og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj. Her kan du vælge mellem mere end 200 nøgletal. Tallene kommer fra alle landets kommuner. De går fra 1993 og til det seneste regnskab eller budget. Du kan også sammenligne flere eller alle kommuner i Danmark.

Læs mere om Kommunale Nøgletal. 

Herning Kommune har nummer 657.

Kommunestatistik

Region Midtjylland har lavet en kommunestatistik. Den viser på en række områder ligheder og forskelligheder mellem kommunerne i regionen.

Find statistikken fra Region Midtjylland.