Digital tilgængelighed

Hvis du oplever, at du har svært ved at bruge vores hjemmeside, så giv os besked. Vi gør os umage hver dag - men vi kan altid blive bedre.

Skriv til webredaktionen.

Læs mere om loven om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Luk alle
Åben alle

Hvorfor har vi fokus på webtilgængelighed?

Vores hjemmeside skal være for alle. Også for de, der ser dårligt, er ordblinde, har museskader, lammelser, ADHD eller kognitive udfordringer generelt.

Derfor gør vi blandt andet vores bedste for at leve op til den fælles standard for tilgængelig web - WCAG 2.1.

Det er vores ambition at opfylde standarden på alle niveauer, det vil sige A, AA og AAA.

Det er også vores ambition så vidt muligt at undgå PDF-filer og andre dokumenter på hjemmesiden. Undtaget er foreløbig bilag til dagsordner og referater og bilag til miljøgodkendelser og andre lovpligtige offentliggørelser.

Hvad kan vi gøre bedre?

Vi bruger et digitalt værktøj til at kontrollere, om vi overholder de digitale spilleregler for god tilgængelighed.

Derudover har vi haft konsulenter med blandt andet synshandicap til at gennemgå forskellige elementer på vores hjemmeside.

Men lige meget hvor stor umage vi gør os, så vil der altid være noget, vi ikke opdager. Noget vi kan gøre bedre. Det ved du, hvis du er en af dem, der er udfordret på den digitale tilgængelighed. 

I stedet for at bande os langt væk, så håber vi, du vil hjælpe os med at blive bedre. Skriv eller ring til os. Vi er her for det samme.