Databeskyttelse

Digitaliseringen og datamængden er steget markant de seneste år. Dataene bruges både til at øge kvaliteten af vores serviceydelser og for at skabe en bedre arbejdsplads generelt. Herning Kommune arbejder derfor aktivt med at tage god hånd om borgeres, virksomheders og personalets data. Det vil sige, at data skal være sikret, og hvis uheldet er ude, vil Herning Kommune begrænse skaden mest muligt.

For at tage god hånd om data, er Herning Kommune gennemsigtig med vores behandlinger af personoplysninger. Du kan derfor læse mere om, hvordan kommunen generelt behandler oplysninger.

Du har også mulighed for at tage kontakt til Herning Kommunes databeskyttelsesrådgiver (forkortet DPO), hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger. På denne side kan du læse mere om, hvad DPO'en kan hjælpe dig med.

Luk alle
Åben alle

Hvad er DPO'ens rolle?

DPO'en har til opgave at hjælpe med og sikre, at kommunen overholder loven om databeskyttelse.

DPO'en er uvildig, hvilket vil sige, at rådgiveren ikke er underlagt instruktion fra kommunen.

DPO'en giver råd og vejledning til kommunens fagområder om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Du kan også kontakte DPO'en vedrørende dine persondatarettigheder, eller hvis du har spørgsmål til kommunens håndtering af dine data.

DPO'en har ikke mulighed for at hjælpe med kommunens faglige sagsbehandling, og kan heller ikke hjælpe med kommunens afgørelser.

Behandling af dine personoplysninger

Herning Kommune skal give dig oplysninger om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når vi påbegynder en ny behandling. Denne tekst, skal du derfor kun anse som en generel beskrivelse af, hvordan vi håndterer dine oplysninger.

Vi indsamler personoplysninger enten fra dig eller for eksempel andre offentlige myndigheder. Det kan være når du søger en ydelse og indtaster oplysninger, og det kan være vi indhenter oplysninger fra SKAT, Bygnings- og Boligregistret eller andre kommuner.

Du har som udgangspunkt ret til at blive skriftligt orienteret om en behandling. Der er dog enkelte undtagelser, for eksempel hvis du allerede har kendskab til behandlingen.

En orientering skal blandt andet beskrive, hvad formålet er med behandlingen, retsgrundlaget for behandlingen, om vi videregiver oplysninger til andre, hvor lang tid vi opbevarer dine oplysninger med mere.

Du kan generelt forvente, at vi gemmer dine personoplysninger i 5 eller 10 år, alt afhængig af sagen som vi behandler. Som offentlig myndighed har vi journaliseringspligt, hvilket også betyder, at vi ikke må slette oplysninger, da det kan stille borgere eller medarbejdere i en dårligere position eksempelvis i forbindelse med klagesager.

Oplever du, at kommunen ikke har orienteret dig tilstrækkeligt om en behandling, kan du skrive til DPO'en.

Persondatarettighederne

Lovgivningen opstiller en række rettigheder, som du enten har ret til passivt eller kan anvende, hvis Herning Kommune behandler personoplysninger om dig.

  • Ret til gennemsigtighed - Vi skal informere dig, om vores behandling af personoplysninger på en let og forståelig måde.
  • Ret til oplysning - Du har ret til, uden unødig forsinkelse, at blive informeret om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger (senest en måned efter indsamlingen).
  • Ret til indsigt - Du har ret, til at blive bekendt med personoplysningerne vi behandler om dig, og desuden til en række oplysningerne.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret, til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
  • Ret til sletning - Du har ret, til at få personoplysninger om dig slettet, såfremt vi ikke er underlagt anden lov til opbevaringen.
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret, til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis bestemte kriterier er opfyldt.
  • Ret til dataportabilitet - Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et læsbart format, og i bestemte tilfælde, til at dem overført til andre dataansvarlige.
  • Ret til indsigelse - Du har ret, til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse - Du har ret, til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, fx profilering.
  • Ret til at klage til tilsynsmyndigheden - Du har ret til at klage til Datatilsynet, vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Du bør som udgangspunkt først rette henvendelse til Herning Kommunes databeskyttelsesrådgiver, før du klager til Datatilsynet.

Du kan udnytte dine rettigheder, enten ved at skrive direkte til fagområdet, som behandler dine oplysninger, eller ved at skrive til Herning Kommunes DPO.

Vores brug af fotos og video

Herning Kommune følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video, herunder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata.

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende, og vi er særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Kontaktinfo

Alexander Mathias Aagaard Vesselbo
DPO, Herning Kommune

Tlf.: 93594558

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.