Støtteperson for et barn eller en ung

Overvejer du at blive aflaster eller støtteperson for et barn, en ung eller en familie, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information.

Luk alle
Åben alle

At være ansat som aflaster

En aflaster er en person, der yder hjælp til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne. Formålet med aflastning er at aflaste familien til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når der er behov herfor. Aflastning finder sted i aflasterens hjem og vil ofte være med overnatning.

At være ansat som timeaflaster

En timeaflaster er en person, der yder hjælp til et barn eller en ung med nedsat funktionsevne. Formålet med timeaflastning er at aflaste familien til et barn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når der er behov herfor. Timeaflastningen finder sted i barnets hjem eller med udgangspunkt i barnets hjem.

At være ansat som § 54 støtteperson

En § 54-støtteperson er en neutral person, der yder støtte til en forældremyndighedsindehaver i forbindelse med at et barn/ung anbringes uden for hjemmet.