Vores organisation

Direktionen

Organisationen Herning Kommune er delt ind i fire fagforvaltninger og Direktionens Stab. Direktionen udgør den øverste ledelse.

Direktionens Stab

Direktionens Stab (DS) består af Økonomi, IT & Digitalisering, HR & Organisation, Byrådssekretariatet og Indkøb, Udbud & Jura, Direktionssekretariatet samt Kommunikation.

By, Erhverv og Kultur

By, Erhverv og Kultur (BEK) består af Erhverv og Uddannelse, Kultur og Fritid, Biblioteker og Borgerservice samt Plan.

Børn og Unge

Børn og Unge (BOU) består af Børn og Forebyggelse, Børn og Læring Dagtilbud, Børn og Læring Skoler og Staben i BOU.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø (TM) består af områderne Ejendomme, Veje og Administration, Natur, Miljø og Byggeri, og Drift og Service.