Læs om reduktion af sidens klimaaftryk

Målet med Reducér sidens klimaaftryk er at reducere den mængde CO2, Herning Kommunes hjemmesider udleder.

Først skal vi lige slå fast, at vores hjemmesider ikke udleder CO2 direkte. Udledningen sker under produktion af den strøm, hjemmesiden bruger. Jo mere datatung hjemmesiden er, jo mere strøm skal der til, og jo mere CO2 bliver der udledt.

Hvis vi skærer ned i mængden af data, kan vi altså også mindske vores CO2-udledning.

På verdensplan udleder ”internettet” lige så meget CO2 som alt verdens flytrafik. Og det tal stiger.

Det giver derfor mening for os som kommune at kigge på, om vi kan mindske CO2-aftrykket fra vores cirka 2.5 mio. sidevisninger om året.

Så meget sparer du

I gennemsnit bliver CO2-aftrykket reduceret med cirka 30 %, når en bruger af hjemmesiden trykker på knappen Reducér sidens klimaaftryk, og op imod 70 % på meget datatunge sider.

Det tal skal ses i sammenhæng med den mængde data, hjemmesiden indeholdt, før projektet om at mindske CO2-udledningen blev sat i gang.

Vi sammenligner med hjemmesiden, som den så ud maj 2022, da en del af ændringer er rettelser, som også slår igennem på den normale hjemmesidevisning.

Sagt med andre ord: Selvom du ikke trykker på knappen Reducér sidens klimaaftryk, vil du stadig udlede mindre CO2 sammenlignet med et besøg på herning.dk maj 2022.

Sådan har vi gjort

Luk alle
Åben alle

Det sker, når du trykker på "Reducér sidens klimaaftryk"

Når du trykker på Reducér sidens klimaaftryk, bliver alle datatunge elementer (billeder, video, kort med mere) skjult bag et ”overlay”, der fortæller dig, hvilket element der er bagved.

Hvis du ønsker det, kan du altså aktivere hvert element (for eksempel en video) på et oplyst grundlag.

Derudover er der skåret ned for mængden af forskellige farver på hjemmesiden. Særligt er der fokuseret på at nedbringe farven hvid, da det kræver mest energi fra brugerens skærm.

Vi ændrer også fonten til en Google-font, der er indbygget i de fleste browsere og derfor ikke skal downloades til din computer eller mobil.

Generelle datareducerende ændringer på hjemmesiden

Arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen fra hjemmesiden begrænser sig ikke kun til de tiltag, der bliver slået til, når du trykker på "Reducér sidens klimaaftryk".

Vi har også foretaget nogle generelle rettelser på hjemmesiden, som også nedbringer dataforbruget og dermed CO2-udledningen, også selvom hjemmesiden bliver vist i sit normale design.

Lazy load af billeder, video og iframes.

Vi har indført lazy load, som betyder, at indholdet på hjemmesiden først bliver indlæst, når indholdet er synlige på skærmen.

Det betyder, at en film i bunden af en side ikke bliver indlæst, hvis ikke den besøgende scroller ned til bunden af siden. Sagt med andre ord – vi indlæser ikke elementer, før brugeren ser dem.

Indlæsning af videoer sker først, når du trykker afspil.

Nyt billedformat

Vi benytter webp-billedformat i stedet for de gamle .jpg og .png.

Webp er udviklet af Google med det formål at sikre hurtigere indlæsningstider, da formatet fylder op mod 34 % mindre end de gængse billedformater.

Gennemskrivning af Umbraco forms

Forms er hjemmesidens formularsystem, og det er særligt tungt i forhold til data. Vi gennemgår modulets html (kodning) og skriver det om efter ”Climate First”-princippet.

Caching af grafiske elementer

Vi sætter en længere udløbsdato på serveren på billeder, javascript og css, der ikke ændrer sig. På den måde fortæller vi brugernes browsere, at de ikke behøver at hente dem igen ved næste besøg.

Derved sparer vi ressourcer på serveren og undgår at bruge unødvendig internettrafik. Det har samtidig den sideeffekt, at brugeren vil opleve sitet som hurtigere.

Benytter ren javascript i stedet for jQuery.

Vi skifter jQuery javascriptbiblioteket ud og omkoder funktioner til ren javascript. På den måde kan vi lave mere optimerede funktioner, der kun gør det, vi skal bruge.

Climate First - en ny måde at lave hjemmeside på

Kender I begrebet "Web First"? Det bliver i høj grad brugt af mediebranchen, men handler kort fortalt om, at tekster bliver skrevet, så de gør sig bedst til nettet. 

"Web First" har fokus på indhold.

Så kom smart phones, og hjemmesider skulle nu være responsive - altså skulle visningen fungere på både store og små skærme. I de seneste år står mobilerne for det meste af trafikken, og derfor har begrebet "Mobile First" været flittigt brugt i opbygningen af hjemmesider.

"Mobile First" har fokus på devices/enheder.

Vi er slet ikke færdige med "Mobile First" æraen, men den øgede klimabevidsthed gør, at vi i Herning Kommune tror, et begreb som "Climate First" vil få betydning for den måde, hjemmesider bliver bygget på i den nærmeste fremtid.

Reducér sidens klimaaftryk på herning.dk er bygget op efter det princip. Funktionaliteten af hjemmesiden skulle være intakt, men vi har skrabet det unødvendige væk for at spare så meget data som muligt.

"Climate First" har fokus på dataforbrug.

Når vi engang skal have ny hjemmeside igen, vil Climate First være et gennemgående fokus på linje med de to andre begreber, og det vil også være vores råd til andre, som skal i gang med en lignende proces.

Servere og grøn strøm

Herning.dk bliver hostet hos Curanet, som er et dansk firma.

Hjemmesiden kører på grøn strøm, hvor strømmen stammer fra vandenergi fra de norske fjelde.

Andre fordele ved "Reducér sidens klimaaftryk"

Du sparer data og dermed serverstrøm, når du klikker på Reducér sidens klimaaftryk.

Men der er også fordele for dig personligt, når du skal indlæse færre mængde data. Hjemmesiden bliver nemlig en smule hurtigere, når du ikke skal indlæse alle de tunge elementer på siden.

Derudover sparer du også strøm på den enhed, du besøger hjemmesiden med. Det kan være din iPad, mobiltelefon eller computer.

Når du bruger mindre strøm, bliver din enhed ikke så hurtigt slidt, og du kan bruge den i længere tid.

Vi er med på, at det er begrænset, hvor længe du surfer rundt på herning.dk, men forhåbentlig kunne flere hjemmesider følge trop og lancere datareducerende tiltag. På den måde kan vi sammen forlænge levetiden på hardware og dermed reducere den belastning, det er for miljøet at producere computere, iPads og mobiltelefoner.

Kontaktinfo

Danny Mastrup
Webleder

Tlf.: 96 28 26 43
Mail: komdm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.