Oplysningspligt - folkeskole

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dine børn. Du finder vores kontaktoplysninger og CVR nr. nederst på denne side.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se oplysning i boksen med kontaktinfo.

Behandling af din personoplysninger

Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til at sikre folkeskoleundervisning af alle børn og unge i kommunen, der er i den skolepligtige alder. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om eleven og dennes forældre/værge/samboende. 

Afhængig af de konkrete omstændigheder mv. behandler vi også oplysninger med følgende formål: 

 • Afklaring, indsats mv. i forbindelse med PPR 
 • Skolebuskort 
 • Hjemmeundervisning 
 • Dispensationer ved skoleskift
 • Modtagerklasser m.m. 
 • Efterskoleophold 
 • Skolegang på privatskoler
 • Refusion andre kommuner

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om eleven:

 • Cpr.nr.
 • Navn
 • Adresse
 • Bopælsoplysninger
 • Familieforhold
 • Læge
 • Forældremyndighed
 • Statsborgerskab/fødeland
 • Modersmål
 • Evt. tidligere skolegang
 • Portrætbillede  

Oplysningerne hentes fra CPR registret samt fra borgeren selv ved indskrivning.

For forældre og værger behandles desuden tlf. Nr. og mailadresse såfremt disse opgives.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige oplysninger)
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)
 • Folkeskoleloven

Vi videregiver oplysninger til

 • Kommunens sundhedspleje og tandpleje (kontaktoplysninger, skoledistrikt)
 • Kommunens Vej og Trafik til planlægning af skolebuskørsel (adresser til planlægning af rutekørsel)
 • Styrelsen for IT og Læring (UniLogin mv. som giver adgang til en række tjenester. Se mere på https://www.stil.dk/administration-og-infrastruktur/uni-login) (cpr.nr, skolenr.)
 • Aula (kontaktoplysninger, portrætbilleder og oplysninger om kontaktpersoner)
 • Kommunens pladsanvisningssystem (klassetrin til brug for SFO)
 • Ungdomsskolen i Herning Kommune (elevoplysninger)

Efter omstændighederne, kan nødvendige oplysninger også gives videre til:

 • SSP (navn, klassetrin, oplysning om værge)
 • Ungevejen, UU – oplysninger om skolegang (skole, klassetrin, startdato)
 • Politiet (oplysninger om skole)
 • Hjemkommunen, hvis eleven er hjemhørende i anden kommune (skoleoplysninger)
 • Taxi eller busselskaber i forbindelse med sygetransport (kontaktoplysninger, skoleoplysninger)

Elevernes/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Herning Kommune har indgået en databehandleraftale med. 

Elevens elevproduktioner, læringsplaner og indhold på Aula slettes senest 15 måneder efter eleven har forladt skolen.

Dokumenter der relaterer til skolens notat- og journalpligt gemmes i fem år efter eleven har afsluttet skoleforløb i Herning Kommune. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

Eksamensbeviser slettes ikke, men kan findes på borger.dk 

Dine rettigheder jævnfør Databeskyttelsesloven

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vores normale slettefrist indtræder
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan se mere på vores side om databeskyttelse.

Kontaktinfo

DPO, Herning Kommune
Data Protection Officer (Databeskyttelsesrådgiver)

Tlf.: 93 59 45 58
Mail: dpo@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.