Børnepasning

Daginstitutioner og SFO

Her kan du skrive dit barn op og finde information om vuggestue, børnehave og SFO.

Takster for børnepasning 2024

Her kan du se, hvad det koster at benytte dagtilbud og SFO og om du er berettiget til søskende- og fripladstilskud. Du kan også se, hvor meget du kan få i tilskud, hvis du benytter privat ordning.

Retningslinjer

Her kan du finde retningslinjer for pasningsgaranti, rækkefølge for anvisning, udmeldelse med mere.

Private pasningsordninger

Her kan du læse om tilskud til pasning af eget barn, tilskud til privat pasning, private pasningsordninger og private institutioner.

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Det er pædagogiske konsulenter, der udfører de pædagogiske tilsyn i Herning.