Start i dagpleje eller vuggestue

Om kort tid skal jeres barn starte i dagtilbud. Det er for nogle børn et stort skridt, og for andre børn er overgangen knap så svær.

For at skabe sammenhæng mellem det kendte til det nye, håber vi, at denne lille vejledning kan hjælpe jeres barn - og måske også jer forældre.

Luk alle
Åben alle

Forberedelse i hjemmet

For at lette overgangen fra hjem til dagtilbud kan I, som forældre sammen med barnet øve:

 • At drikke af en kop til måltidet
 • Holde på en ske
 • Bruge pincetgreb
 • Hjælpe barnet til selv at falde i søvn i barnevognen
 • Gode morgenrutiner - det hjælper barnet ved aflevering
 • Være afvænnet fra brystet i timerne hvor barnet er i dagtilbud
 • Når barnet er startet i dagtilbud, udfyldes barnets stamkort i AULA

Du kan downloade nogle gratis bøger om "sunde børn" og "mad til små" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Den første tid

Der vil altid være en tæt dialog mellem dagtilbuddet og forældre. Personalet vil tage udgangspunkt i jeres barns rutiner og forsøge at skabe sammenhæng mellem det kendte og det nye.

Der vil blive arbejdet målrettet med at skabe en god relation mellem barn og dagplejer/pædagog. Aktiviteterne vil  både tage udgangspunkt i det enkelte barn samt dagtilbuddets hverdag og rutiner.

Det pædagogiske fundament i dagtilbud

Billede mangler.

I dagtilbud arbejder vi ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner. Det vil sige, at dagtilbuddene arbejder med læringsmål for alle børn gennem rutinerne i løbet af dagen.

Derudover bruger vi 'Hjernen og Hjertet'  og 'Sprogtrappen' som pædagogisk arbejdsredskab. Du kan læse mere om begge dele på Rambølls hjemmeside:

Hjernen og Hjertet.

Sprogtrappen.

Medbragte ting i dagtilbud

Når dit barn starter i dagtilbud, er der forskellige ting, du skal medbringe:

Dagpleje:

 • Skiftetøj som barnet kan passe
 • Bleer
 • Barnevogn med pude, dyne og godkendt sele
 • Udetøj efter årstiden samt tøj til at sove i
 • Hagesmæk
 • Ekstra sut/klud.

Vuggestue

 • Skiftetøj som barnet kan passe
 • Udetøj efter årstiden samt tøj til at sove i
 • Ekstra sut/klud
 • Bleer - hvis vuggestuen ønsker det
 • Lagen og betræk til barnevogn - hvis vuggestuen ønsker det.

Særligt for dagplejen

Gæstedagpleje

Hvis din dagplejer er syg eller holder ferie, tilbydes I gæsteplads.

Ved sygdom: Det er vigtigt, at dagplejekontoret kan træffe dig via telefon fra omkring kl. 6 om morgenen for at gå i dialog angående gæsteplads.

Ved planlagt frihed: Her vil din dagplejer tage en snak med jer forældre om, I har behov for gæsteplads.

Herning Kommune er opdelt i 13 pasningsdistrikter og gæstepladser kan tilbydes indenfor dit barns pasningsdistrikt.

Konsulenter

Hver dagplejer har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Konsulenten er blandt andet sparringspartner omkring børns pædagogiske udvikling og fører tilsyn på den pædagogiske praksis i dagplejehjemmet.

Det er altid muligt at kontakte dem med spørgsmål angående dit barns udvikling eller dets dagplejer. Konsulenter deltager ved behov i overgangsarbejde, tværfagligt samarbejde og forældresamtaler.

Kontakt til dagpleje eller institution

Dagplejekontoret

Hver dag fra kl. 06.00 til kl. 07.30 og kl. 11.30 til kl. 12.30 har du mulighed for at ringe til dagplejekontoret.

Du træffer dagplejekontoret på 96 28 60 46 eller 96 28 60 57. Hvis der er optaget, må du meget gerne prøve igen lidt senere. 

Den enkelte institution

Du kan finde kontaktinformation til den enkelte institution på kortet her:

Kort over dagtilbud.

Se folderen "start i dagpleje eller vuggestue" (7 sider) pdf (793 KB).

Digital tilgængelighed

PDF-filen er en grafisk fremstilling af folderen "overgang til børnehave". Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herunder.

Kontaktinfo

Bibi Salskov Olesen
Chef for Børn og Læring Dagtilbud

Mobil: 22406219
Mail: bibi.salskov@herning.dk

Dan Pedersen
Leder af Dagplejen

Mobil: 20905882
Mail: dpldp@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.