Pædagogisk grundlag og redskaber

Luk alle
Åben alle

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er udgangspunktet for alt arbejde i alle danske dagtilbud. Derfor gælder den også for Dagplejen. Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver hvordan dagplejeren skal støtte, guide, udfordre det enkelte barn i leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Der er fokus på, at der er en legende tilgang til læring og at styrke børnenes nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse inden for og på tværs af seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Sprog og kommunikation
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Der er lavet en lille film, der kort beskriver indholdet i den styrkede pædagogiske læreplan. Den giver en lille introduktion til læringsmiljø, det pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer: 

Styrket pædagogisk læreplan - kort fortalt til forældre (youtube video).

Du kan læse hele Den styrkede pædagogiske læreplan:

Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold).

Dagplejens pædagogiske læreplan

Dagplejen har formuleret sin egen pædagogiske læreplan. Den er et pædagogisk redskab til at udvikle vores arbejde med at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet. Derfor bliver den også løbende justeret.

Dagplejens pædagogiske læreplan indeholder nogle refleksioner over, hvordan vi arbejder med læringsmiljøet i dagplejen. Der er eksempler på, hvordan begreber som leg, læring, børnefællesskaber, barnesyn og forældresamarbejde kommer til udtryk i hverdagen.

Dagplejens pædagogiske læreplan kan læses i sin fulde længde her:

Den pædagogiske læreplan for Dagplejen 2024 (33 sider) pdf (1,3 MB).

Digital tilgængelighed

PDF-filen "Den pædagogiske læreplan for Dagplejen 2024" er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du skal have hjælp til pdf'en.

Hjernen og Hjertet

Hjernen og Hjertet er en online platform med pædagogiske observationsredskaber. I Dagplejen bruger vi Dialogprofilen og Sprogtappen. Det er redskaber, vi bruger til at danne et overblik over, hvor det enkelte barn er i sin udvikling. Derfor er det også en hjælp til at synliggøre, hvor vi voksne skal sætte ind, for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. Det er ikke tests af barnet, men værktøjer til at skabe refleksion og til dialog med dig som forælder.

Forældresamtaler ud fra dialogprofiler

Du indbydes til et par mere formelle samtaler i løbet af dit barns tid i dagplejen. Her er der tid til at gå i lidt mere i dybden og tale om dit barns behov.

Forud for samtalerne vil du få en invitation til at udfylde en dialogprofil på dit barn. Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Dialogprofilen handler i høj grad om at gå på nysgerrig opdagelse i dit barns måde at være i verden på.

Til samtalen vil du og dagplejer kunne kigge på de dialogprofiler, I hver især har lavet. Formålet er at få skabt en god dialog om dit barns trivsel og udvikling.

Kontaktinfo

Dagplejekontoret

Mail: dagplejen@herning.dk

Dan Pedersen
Leder af Dagplejen

Mail: dpldp@herning.dk

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent

Mail: dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent

Mail: dplab@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent

Mail: dpldh@herning.dk

Maria Bak Foldager
Dagplejekonsulent

Mail: maria.bak.foldager@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Dagplejekonsulent

Mail: dplsg@herning.dk

Anna Bente Damgård
Pædagogisk fagkoordinator

Mail: dplad@herning.dk

Mette Isager-Nielsen
Assistent

Mail: dplmi@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.