Landbrug og dyrehold

Etablering eller ændring af dyrehold

Søg etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold. Læs også om produktionsareal, driftsbygninger, hundehold og døde dyr.

IE-husdyrbrug

IE står for Industrielle Emissioner. Grænserne for IE-husdyrbrug er defineret i EU´s IE-direktiv.

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning skal opbevares forsvarligt, og i beholdere der skal kontrolleres regelmæssigt.

Opbevaring af fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning kan opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container. Komposteret husdyrgødning kan opbevares i en overdækket markstak.

Opbevaring af ensilage

Saftgivende ensilage skal opbevares i et opbevaringsanlæg til formålet. Ensilage der ikke er saftgivende kan opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg, som wrapballer eller i en markstak.

Affald til jordbrugsformål

Biogødning, bioaske og andet affald til jordbrugsformål indeholder næringsstoffer og organisk materiale, der kan anvendes som gødningsmidler.

Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Afbrænding af marker

Det er næsten altid forbudt at brænde halm med videre af på marker. Her kan du se, hvilke undtagelser, der gælder.