Affald til jordbrugsformål

Anvendelse af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål og bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål, da affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller og miljøfremmede stoffer mm.

Anvendelse af affald til jordbrugsformål skal anmeldes til kommunen senest 8 dage før levering via mail.

Anmeldelsen skal sendes til landbrug@herning.dk

Kommunen skal have følgende tilsendt:

  • Kopi af leveringsaftale
  • Underskrevet leveringsaftale
  • Deklarationen for affaldsproduktet
  • Kortmateriale med angivelse af hvor affaldsproduktet skal udbringes

Se affald til jord-bekendtgørelsen

Se bioaskebekendtgørelsen

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Mail: landbrug@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.