Natur og vandløb

Okker i vandløbene

Her kan du læse om, hvordan du kan hjælpe med at holde jernet tilbage i jorden, så det ikke går ud over vandløbene.

Beskyttet natur

Er mit areal omfattet af naturbeskyttelsesloven? Hvilke regler gælder, hvis det er?

Tilskudsordninger

Find hjælp til at søge tilskud til pleje af græs- og naturarealer