Afbrænding af marker

Der er et generel forbud mod afbrænding af halm og andre lignende materialer fra landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Det er dog disse undtagelser:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræs på arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Afbrænding af halm, som har været anvendt til overdækning
  • Afbrænding af mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne eller våde halmballer

Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering til Midtjysk Brand & Redning.