IE-husdyrbrug

Du har et IE-husdyrbrug, hvis du har godkendelse til mere end:

 • 2000 stipladser til slagtesvin eller
 • 750 stipladser til søer eller
 • 40.000 stipladser til fjerkræ

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette følgende til Herning Kommune:

 • Logbøger for eventuel miljøteknologi
 • Dokumentation for miljøledelsessystem
 • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
 • Logbog over gennemførte kontroller

Indberetningen kan sendes via Herning Kommunes selvbetjeningsløsning. Her kan du nemt uploade de relevante dokumenter. Ved indsamlingen af dokumentation, kan du anvende Herning Kommunes tjekliste. Du kan printe listen ud, og tage den med rundt på husdyrbruget. Sæt kryds i de felter der er relevant for dig. Du kan eventuelt tage billeder af de dokumenter, som du skal indsende.

Du skal ikke indberette, hvis har udleveret informationerne på et tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug:

 • Have et miljøledelsessystem
 • Oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale
 • Udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr og have en beredskabsplan
 • Overholde og dokumentere en række fodringskrav
 • Anvende energieffektiv belysning
 • Reducere støvemissioner fra staldanlæg
 • Underrette Herning Kommune, hvis vilkårene i godkendelsen, og kravene til IE-husdyrbrug ikke kan overholdes
 • Anmelde driftsophør til Herning Kommune senest 4 uger efter ophør

Se Miljøstyrelsens vejledning til IE-husdyrbrug.

Tjekliste – Indsamling af dokumentation

Luk alle
Åben alle

1. Logbøger for eventuel miljøteknologi

Her skal du finde logbøger med dokumentation for anvendelse – for eksempel datalogger, ydelse, driftstid med videre.

Du finder dine krav til egenkontrol i vilkårene i din miljøgodkendelse.

 • Fast overdækning af gyllebeholder
 • Gyllekøling
 • Forsuring
 • Ugentlig udslusning af gylle
 • Punktudsugning i slagtesvinestalde
 • Varmevekslere til traditionelle slagtekyllingestalde
 • Gødningsbånd til æglæggende høns
 • Biologisk luftrensning
 • Kemisk luftrensning
 • Ingen miljøteknologi

2. Dokumentation for miljøledelsessystem

Her skal du dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem på husdyrbruget. Det betyder, at der skal være:

 • formuleret en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold
 • fastsat miljømål
 • udarbejdet en handlingsplan for de fastsatte miljømål

Derudover skal miljøarbejdet evalueres 1 gang årligt og hvis det er nødvendigt, skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner.

Miljøledelsessystemet skal desuden gennemgås 1 gang årligt.

Du kan anvende miljøstyrelsens miljøledelsesskabelon eller noget tilsvarende. Læs mere på
Miljøstyrelsens hjemmeside.

3. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

IE-husdyrbrug skal reducere den samlede mængde kvælstof og den samlede mængde fosfor, der udskilles. Derfor skal der enten anvendes fasefodring (tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden), reduceres på indholdet af råprotein (ved hjælp af en god aminosyrebalance) eller bruges et eller flere fodertilsætningsstoffer (der nedsætter den samlede mængde kvælstof/fosfor, der udskilles).

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt.

 • Fasefodring
 • Reduceret indhold af råprotein
 • Tilsætningsstoffer i foder (fytase eller andet)

Der skal indsendes indlægssedler og blanderecepter for hver blanding, der er anvendt 1 år tilbage.

4. Logbog over gennemførte kontroller

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusive materiel. Du skal kunne dokumentere at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller.

 • Gyllebeholdere
  • Har der været service og reparationer på din gyllebeholder, skal du skrive dette med dato og beskrivelse af hvad der er blevet foretaget. Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du vedhæfte dem.
 • Gyllepumper med mere
  • Beskriv for eksempel hvor tit slanger og spændebånd tjekkes. Beskriv derudover eventuelle
   reparationer og service på gyllepumper mv., samt en dato for udførelse. Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du vedhæfte dem.
 • Forsyningssystemer til vand og foder
  • Beskriv eventuelle reparationer og service på vand- og foderanlæg, samt en dato for udførelse.
   Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du vedhæfte dem.
 • Varme-, køle- og ventilationssystemer
  • Beskriv eventuelle reparationer og service på varme-, køle- og ventilationssystemer samt
   temperaturfølere, samt en dato for udførelse. Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du vedhæfte dem. Beskriv også rutinerne for løbende eftersyn af anlægget.
 • Siloer og udstyr i forbindelse med foderanlæg
  • Beskriv eventuelle reparationer og service på siloer og udstyr i forbindelse med siloanlægget
   (ventiler, rør, snegl mv.), samt en dato for udførelse. Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du
   vedhæfte dem. Beskriv også rutinerne for løbende eftersyn af anlægget.
 • Luftrensningssystemer
  • Beskriv eventuelle reparationer og service på luftrensningssystemer, samt en dato for udførelse.
   Hvis du har fakturaer eller lignende, kan du vedhæfte dem.
 • Udstyr til drikkevand
  • Beskrivelse af eventuelle reparationer på udstyr til drikkevand. Du skal desuden vurdere behovet for regelmæssig indstilling. Frekvensen for løbende indstilling skal i så fald fastsættes i planen.
 • Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme
  • Beskrivelse af eventuelle reparationer på maskiner til udbringning af husdyrgødning samt
   doseringsmekanisme- eller dyse. Beskriv også rutinerne for løbende eftersyn af anlægget. Hvis
   du har en arbejdsbog for de enkelte maskiner, kan du vedhæfte dem.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Miljø og Klima - Landbrugsgruppen
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Send e-mail til Landbrugsgruppen

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.