Veje og stier

Vedligehold veje, stier og pladser

Herning Kommunes veje og stier opdelt i vej- og stiklasser. Klasserne er afgørende for serviceniveauet på vej- og stinettet.

Afspærring af offentlig vej

Hvad gør du, hvis du gerne vil holde en vejfest på en offentlig vej og har brug for, at den bliver spærret?

Buske, hække og træer

Grænser din grund op til fortov, sti, vej eller rabat? Så er det dit ansvar, at beplantningen på grunden ikke generer.

Gravetilladelser og spærretid

Hvis du skal grave i eller omkring offentlige veje, stier, parkeringspladser eller fortove, skal du søge en gravetilladelse digitalt.

Stilladser, containere og arbejdskøretøjer

Har du har brug for at stille en container, et arbejdskøretøj eller andet op, skal det så vidt muligt ske på egen grund. Er dette ikke muligt, kan du søge om tilladelse til at placere det på et offentligt areal.

Trafiktal for køretøjer og cykler

Vi tæller trafikken for at blive klogere på mængden af trafik. Viden om trafikken skaber fundamentet til en god infrastruktur.

Ny eller ændret opkørsel

Hvordan får du en ny opkørsel til din ejendom - eller ændrer på en eksisterende?

Ophængning af plakater

Ønsker du at hænge plakater op i Herning Kommune skal du søge om tilladelse. Læs om retningslinjerne her.

Uheld på offentlige stier, veje og arealer

Er du kommet til skade eller har oplevet materiel skade på grund af huller eller sne på vej, cykelsti, plads eller fortov?

Færdsel i gågaden

Der gælder særlige regler for, hvornår du må køre bil eller cykle i gågaden. Det kan du læse om her.