Vedligehold veje, stier og pladser

Vej- og stiklasserne er afgørende for serviceniveauet - f.eks. hvor tit vi fører tilsyn med vejene, hvor mange gange om året vi fejer dem, hvordan kvaliteten af vejbelægningen skal være, og om vi rydder sne på vejen og i hvilket omfang.

Vores vejklasser

Luk alle
Åben alle

Vejklasse 1 Trafikveje - 303 km - Asfalt/fast belægning

Fordelingsveje der skaber forbindelse mellem det overordnede statsvejnet og lokalt mellem mellemstore byer. Afvikler trafikken gennem byerne samt mellem de enkelte bydele.

Trafikmængde i åbent land er over 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er over 2.500 biler pr døgn. For landområder, hvor mindre byer gennemskæres af en trafikvej, kan vejklassen i byen være opgraderet til trafikvej, selvom trafikbelastningen ellers ikke berettiger dette.

Se vej- og stiklasser på kort

Vejklasse 2 Lokalveje, primær - 439 km - Asfalt/fast belægning

Skaber forbindelse mellem de små bysamfund, mellem forskellige boligområder og er hovedforbindelse (stamvej) i boligområder. Trafikmængden i åbent land er 200 - 600 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er 1.000 - 2.500 biler pr døgn.

Se vej- og stiklasser på kort

Vejklasse 3 Lokalveje, sekundær - 877 km - Asfalt/fast belægning

Mindre veje på landet og separate boligveje. Trafikmængden i åbent land er 50 - 200 biler pr døgn, og trafikmængde i byområder er 0 - 1000 biler pr døgn.

Se vej- og stiklasser på kort

Vejklasse 4 Lokalveje, tertiær - 358 km - Grusbelægning

Mindst benyttede veje på landet, hvor trafikmængden er fra 0 - 50 biler pr døgn.

Se vej- og stiklasser på kort