Afspærring af offentlig vej

Du skal søge tilladelse, hvis du vil afspærre en offentlig vej. Når du søger, skal du gøre det digitalt via "Søg om brug af kommunalt areal". 

Sådan afmærker du en afspærring af offentlig vej

 • Du skal spærre af fra sidste kørselsmulighed før området med forbudstavlen C22.1, der forbyder motorkørsel, men tillader cykler og knallerter at passere.
 • Du skal supplere med O 45 spærrebomme og forvarsle med C22.1 med undertavle med teksten "Gennemkørsel forbudt".
 • Om natten skal der være to gule blinksignaler, Z 93, på bommene.
 • Hvis der er sat et telt op, som du kan køre forbi med et motorkøretøj, skal hjørnerne på teltet markeres med N42.2 fra øst og N42.3 fra vest.
 • Ved leje af materiel og evt. udbringning/afhentning af materiel opkræves betaling efter omfang og tidsforbrug. Minimumsbetalingen er 800 kr. inkl. moms. Ved skader på det lejede udstyr, skal der betales kostprisen / reparation på udstyret.
 • Belægninger på fortove, eventuelle rabatter og kørebaner må ikke beskadiges med pløkker eller lignende.
 • Efter endt brug skal fortove, eventuelle rabatter og kørebaner være gjort rene.

Spørg beboerne

 • De, der bor langs det stykke vej, der skal spærres, skal skrive under på, at de siger god for afspærringen. Og de, der holder fest, skal selvfølgelig tage hensyn til naboerne i forhold til larm og lignende.

Skilte og afspærring

 • Hvis du får lov til at spærre vejen, er det meget vigtigt, at selve afspærringen foregår efter de regler, der er for den slags.
 • Du kan leje de rigtige skilte og lignende hos DRIFT på Hammershusvej 7, 7400 Herning. De kan kontaktes på telefon nummer 96 28 83 80 eller mail.

Send mail til DRIFT

Telt til over 150 personer

 • Såfremt der opstilles telt til over 150 personer, skal du meddele det til Byggeri og Ejendomsdata
  via mail senest 30 dage inden arrangementet bliver afholdt.

Send mail til Byggeri og Ejendomsdata

 

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Børge Nielsen

Tlf.: 96 28 83 24
Mobil: 20 67 42 38
Mail: vtbbn@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.