Ny eller ændret opkørsel

Du skal altid søge tilladelse, når du ændrer på adgangsforhold til din ejendom. Det gælder både ved adgang til offentlige og private fællesveje.

En opkørsel koster ca. 450 kr. inklusiv moms pr. løbende meter. Alle yderligere udgifter der er forbundet med de nye adgangsforhold til ejendommen, herunder ændring af afmærkningen på vejen, flytning af brønde, lygtepæle eller lignende samt eventuelle omkostninger til administration afholdes også af ejer.

En tilladelse gives på baggrund af en konkret individuel vurdering i forhold til blandt andet vejens status, trafikmængden og trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Sådan søger du

Når du skal søge om at få ændret på dine adgangsforhold til din ejendom, skal du bruge kommunens ”Giv et praj-løsning” og herunder vælge en af kategorierne ”Asfaltrampe”.

Læs herunder, hvad vi har brug for at vide.

Ny opkørsel

  • Præcis placering og længde af den nye opkørsel
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler.

Ændringer ved eksisterende opkørsel

  • Længden af den eksisterende opkørsel, du vil have flyttet
  • Præcis placering og længde af, hvor du vil have den nye opkørsel placeret.

Udvidelse af eksisterende opkørsel

  • Præcis placering og længde af den ønskede udvidelse
  • Antal og længde af eksisterende opkørsler.

Send dit praj her - vælg "Asfaltrampe"

Kontaktinfo

Katrine Damsgaard

Tlf.: 96 28 83 34

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.