Ophængning af plakater

Ønsker du at sætte plakater op i Herning Kommune kræver det, at du søger tilladelse senest 4 uger før arrangementet. Som hovedregel gives der tilladelse til ophængning af plakater, der omhandler trafikkampagner, cirkusplakater eller plakater for kulturelle arrangementer, der har til formål at støtte humanitære formål.

Valgplakater

I perioder op til et valg kan du finde mere info om ophængning af valgplakater på vores hjemmeside. Siden er kun aktiv i forbindelse med valg.

Luk alle
Åben alle

Tidsfrister for ophængning af plakater

 • Ophængning må tidligst ske 14 dage før arrangementsdagen.
 • Nedtagning og oprydning skal være foretaget senest 1 døgn efter arrangementets afholdelse.

Krav og anbefalinger til plakater og ophængning

 • Plakaterne skal monteres på en masonitplade eller lignende og skal kunne fastgøres med strips, så masterne ikke beskadiges.
 • Skriftstørrelsen skal være minimum 7 cm i højden, hvis den skal være læsbar for gående. Hvis teksten på skiltet henvender sig til bilister, som kører 30 km/t, skal bogstaverne minimum være 10 cm høje. Køres der derimod 50 km/t, skal bogstaverne minimum være 12 cm høje. Der bør anvendes sort skrift på gul baggrund.
 • På større infotavler med navne på diverse forretninger, bør skriften være i mørk farve på lys baggrund. Af hensyn til farveblinde, bør farverne rød, grøn og blå ikke anvendes i kombination.
 • Personer, der hænger plakater op langs vejarealet (rabatter, fortove, cykelstier med mere), skal være iført godkendt klasse 3 beklædning.
 • Køretøjer, der anvendes i forbindelse med ophængning af plakater, skal være afmærket som arbejdskøretøj med gult roterende blink, synligt fra alle sider.

Hvor må plakaterne hænge?

Hvor må plakaterne hænge

 • Plakaterne må hænges op inden for bygrænsen på lavspændingsmaster i højre vejside.

Hvor må plakaterne ikke hænge

 • uden for bygrænsen.
 • på motor- og motortrafikvej inkl. rampe og rasteplads.
 • tættere end 50 meter fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • i midterrabat-/og heller.
 • på højspændingsmast, bro, bygværk, tavleportal, transformerstation, kabelskab, buslæskur og lignende vejudstyr.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler,vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten.
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af plakaten.
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten.
 • så plakaterne dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden. 

Hvis retningslinjerne ikke bliver overholdt, fjerner Herning Kommune skiltene for arrangørens regning. Skiltene kan efterfølgende afhentes hos DRIFT, Hammershusvej 7, 7400 Herning.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Michal Gammelager Kristensen

Tlf.: 96 28 83 21
Mobil: 21 34 55 84
Mail: vtbmk@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.