Trafiksikkerhed

Om trafiksikkerhed

Vi ønsker at bringe antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken ned. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med trafiksikkerhed i Herning Kommune.

Skole og trafik

Hvert år i september gennemfører vi en skolevejsundersøgelse med kommunens skoler for at høre, hvordan børn og ansatte kommer til skole.

Kampagner

Trafikantens adfærd påvirker i høj grad antal og alvorlighed af uheld i trafikken. Derfor arbejde vi løbende forbyggende med kampagner og kommunikation.

Børn på vej

Når børnene skal i skole om morgenen, er antallet af biler omkring skolen, for høj fart og manglende hensyn nogle af de ting, som skaber utryghed.

Trafikpolitik

Trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne.

Smil virker bedre ...

Smil virker bedre end fingeren - en kampagne for venlige cyklister og bilister i Herning Kommune.

Spørgsmål og svar om trafiksikkerhed

Her finder du info om cykelgader, 2 minus 1 veje, trafikspejle og privat skiltning.