Billedet viser manglende beskæring

Buske, hække og træer

På fortove har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for plads. Langs veje skal trafikanter kunne køre uden risiko for at få ridser eller skader på køretøjet.

Træer og buske skal over kørebanen, samt 1 meter på hver side, være beskåret med en fri højde på 4,5 meter.

Over fortove, cykelstier og rabatter skal der i en afstand af mere end 1 meter fra kørebanen, være en fri højden på 2,75 meter.

Vejbelysning og vejskilte skal altid være friholdt for beplantning.

Hvis du som grundejer ikke overholder forpligtelsen, kan vejmyndigheden lade arbejdet udføre på din regning.

Buske, hække og træer beskæres som vist på skitsen

 

Læs mere i Vejlovens §87 stk. 1 og 2.

Læs lov om offentlige veje m.v.