Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Hjælpemidler til udlån

Læs kvalitetsstandard for §112 i serviceloven for aktivitetshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler og hjælpemidler til diabetes

Læs kvalitetsstand for §112 i serviceloven for kropsbårne hjælpemidler og hjælpemidler til diabetes

Hjælpemidler ved inkontinens

Læs kvalitetsstand for §112 i serviceloven for hjælpemidler ved inkontinens

Nødkald og elektronisk nøglesystem

Læs kvalitetsstandard for §112 for nødkald og elektronisk nøglesystem.

Servicehund

Læs kvalitetsstandard for §112 for servicehund.

Forbrugsgoder

Læs kvalitetsstandard for §113 for forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for midlertidige hjælpemidler

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.