Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Aktivitetshjælpemiddel

Læs kvalitetsstandard for §112 i serviceloven for aktivitetshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler og diabeteshjælpemidler

Læs kvalitetsstand for §112 i serviceloven for kropsbårne hjælpemidler og hjælpemidler til diabetes

Inkontinenshjælpemidler

Læs kvalitetsstand for §112 i serviceloven for hjælpemidler ved inkontinens

Nødkald og elektronisk nøglesystem

Læs kvalitetsstandard for §112 for nødkald og elektronisk nøglesystem.

Forbrugsgoder

Læs kvalitetsstandard for §113 for forbrugsgoder.