Naturen

Søg tilskud til naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Fredet og beskyttet natur

Læs om vores fredede naturområder og beskyttede naturtyper, som du ikke må ændre på uden en dispensation fra kommunen.

Uønskede planter og dyr i naturen

Her kan du læse om planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Byens grønne områder

Læs om byernes grønne områder og hvordan de vedligeholdes. Se også, hvordan du kan søge støtte til grønne projekter i dit lokalområde.

Ansøgning om tilskud til borgersamarbejde

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så hold øje med denne side, hvor der kommer nyt, hvis det igen bliver muligt at søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Skove i Herning Kommune

Skove har stor rekreativ værdi og skaber rammer for friluftsliv, oplevelser, turisme og naturformidling.

Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Ansøgning om vandhul eller sø

Her kan du søge om etablering eller ændring af et vandhul eller en sø.

Græsslåning i kommunen

Herning Kommune vil spare 700.000 kroner på græsvedligehold. Læs hvad det kommer til at betyde for grønne områder nær dig.