Naturen

Søg tilskud til naturplejeprojekt

Her på siden kan du læse, hvordan du søger tilskud til et naturplejeprojekt.

Fredet og beskyttet natur

Læs om vores fredede naturområder og beskyttede naturtyper, som du ikke må ændre på uden en dispensation fra kommunen.

Uønskede planter og dyr i naturen

Her kan du læse om planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Byens grønne områder

Læs om byernes grønne områder og hvordan de vedligeholdes. Se også, hvordan du kan søge støtte til grønne projekter i dit lokalområde.

Tilskud til borgersamarbejde 2023

Vil I hjælpe med at udvikle Herning Kommunes grønne områder og understøtte parkpolitikken? Så kan du søge tilskud fra borgersamarbejdspuljen.

Skove i Herning Kommune

Skove har stor rekreativ værdi og skaber rammer for friluftsliv, oplevelser, turisme og naturformidling.

Vores naturindsatser

Her på siden finder du en beskrivelse af vores arbejde med naturen.

Ansøgning om vandhul eller sø

Her kan du søge om etablering eller ændring af et vandhul eller en sø.