Ansøgning om tilskud til borgersamarbejde

Byrådet har i 2024 afsat 191.000 kr. til borgersamarbejdsprojekter til at udvikle og forskønne de grønne områder, i kommunens byer, sammen med aktive borgere.

I samarbejde med borgerne håber vi på at skabe bedre forhold, lokalt engagement og ejerskab.

Der gives op til 50 % tilskud til projekter, der er med til udvikle byernes grønne områder i Herning Kommune.

Ansøgningsfrist

Det er desværre ikke muligt at søge borgersamarbejdspuljen lige nu. 

Eksempler på projekter, der har opnået støtte

 • Opførsel og vedligeholdelse af 2 shelters på Resdal Baune
 • Forbedring af kanopladsen i Hodsager, ny bålhytte og lignende
 • "Oasen" ved ny sø i Timring, etablering af madpakkehus, sti og lignende
Luk alle
Åben alle

Hvordan søger du?

Ansøgningsfristen for 2024 er overskredet.

Du søger om tilskud ved at udfylde skemaet 'Søg tilskud til borgersamarbejde'. Skemaet vil være tilgængeligt i hele søge perioden.

Ansøgningen fremsendes til Natur og Grønne Områder via mail eller du kan printe og indsende den.

Vores mailadresse er: parkognatur@herning.dk

Kontorets adresse er: Herning Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Grønne Områder, Torvet 5, 7400 Herning.

Natur og Grønne Områder behandler de indkomne ansøgninger, hvorefter Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget prioriterer puljen.

Herefter bliver der udsendt svar til alle ansøgere omkring 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, hjælper vi gerne - også hvis du har brug for hjælp til at kvalificere projektet.

Du er velkommen til at kontakte Natur og Grønne Områder, Asger Kristensen, på telefon 2573 5227.

Hvem kan søge?

Nedenstående kan søge om tilskud:

 • Foreninger
 • Borgerforeninger
 • Brugergrupper

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du kan søge om op til 50 % økonomisk støtte. Det er afgørende i udvælgelsesprocessen, at ansøger kan løfte mindst halvdelen af den indsats, der skal til for at gennemføre projektet.

Ansøgers indsats kan være i form af

 • Økonomisk bidrag via egne midler eller andre sponsorer
 • Levering af materialer og/eller arbejdskraft

Husk

 • At projektet skal være realiseret, afsluttet og afrapporteret inden 1. december 2024.
 • Vi kan kun give økonomisk tilskud til fakturerede udgifter inklusiv moms.
 • Støtte gives alene til anlægsprojekter.
 • Ansøger påtager sig at dække de vedligeholdsudgifter, der er afledt af projektet.

Hvilke kriterier skal projektet leve op til?

Dit projekt skal leve op til nedenstående kriterier

 1. Projektet skal leve op til mindst 2 af målene i Herning Kommunes parkpolitik.
 2. Det vil være en fordel, hvis projektet er fremmende for biodiversitet og klimatilpasning.
 3. Projektet skal, som udgangspunkt, udføres på et kommunalt ejet areal. Privat arealer kan komme i betragtning, hvis der er offentlig adgang. Der er tale om et privat areal, skal der foreligge en brugsaftale med grundejerens underskrift.
 4. Projektet skal have en relation til byens grønne områder.
 5. Projektet skal være afsluttet, realiseret og afrapporteret inden 1. december i det år, tilskuddet er bevilget.
 6. Ansøger påtager sig vedligeholdelsen af det nye anlæg.

Projekter vi støttede i 2023

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Natur og Grønne Områder

Mobil: 25 73 52 27
Mail: parkognatur@herning.dk

Vi anbefaler  brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.