Fredet og beskyttet natur

Kommunen ønsker en natur med en stor biologisk mangfoldighed. Derfor bliver der arbejdet målrettet på at bevare de naturværdier der findes i kommunen i dag. Vi har en pulje, du kan søge, hvis du ønsker at forbedre naturens vilkår der hvor du bor.

Midlet til at nå målet er en aktiv naturpolitik med 10 fokuserede mål.

Her kan du læse Herning Kommunes naturpolitik.

Luk alle
Åben alle

Beskyttede naturtyper

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at du ikke må ændre på tilstanden af dem, medmindre du har indhentet en dispensation fra kommunen først. 

Det drejer sig blandt andet om:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • heder, moser, ferske enge og overdrev er beskyttet, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2, eller hvis de har stor betydning for beskyttelsen af dyre- og plantelivet.

Du kan læse mere om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside.

På Danmarks Miljøportal kan du se, hvilke arealer der er registreret som beskyttet natur. 

Registreringen er vejledende.

Fredede naturområder

I Herning Kommune har vi 35 fredninger. Vi er i gang med at lave plejeplaner for en række af vores fredede områder.

Fredede områder er ofte et besøg værd, da de indeholder noget af det fineste natur vi har. Man kan opleve vidtstrakte heder, egekrat og ådale.

Det er Herning Kommunes pligt, at passe naturen i områderne. Det gør vi i samarbejde med lodsejerne. For at sikre en målrettet indsats, bliver der lavet plejeplaner for områderne.

På vores kort over fredede områder kan du se de oprindelige fredningsdokumenter. Her finder du også plejeplaner for de områder, hvor sådan en findes.

Se et kort over kommunens fredede områder.

Kontaktinfo

Kontakt angående beskyttet natur:
Mail: Vandognatur@herning.dk

Kontakt angående fredede områder:
Mail: Parkognatur@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider: