Ansøgning om byggetilladelse

Sådan søger du

Læs her om, hvordan du søger om en byggetilladelse i bygogmiljø

Brandklasser

Du skal have beskrevet de brandmæssige forhold, hvad enten du bygger et udhus på 10 m2, et etagebyggeri i 10 etager eller erhvervsbyggeri på flere tusinde kvadratmeter.

Konstruktion

Læs hvad du skal være opmærksom på, når du placerer et byggeri i en konstruktionsklasse.

Særligt for ombygninger og ændring i anvendelse

Som udgangspunkt kræver det altid en byggetilladelse, hvis du ønsker at give en bygning en anden anvendelse end den oprindeligt godkendte. Dette gælder også, selvom ændringen måske ikke i sig selv medfører noget egentligt byggearbejde.

Byggeri af flere boliger, bygninger og nye udstykninger

Har du planer om at bygge flere boliger, større bygninger eller etablere nye udstykninger? Så foreslår vi, at vi tidligt i processen holder et fælles koordineringsmøde med dig og eventuelt din rådgiver.

Byggeri på landet

Hvis du skal bygge på landet, kan det være, at du skal have en landzonetilladelse.

Nedrivning af bygninger

Du skal altid have tilladelse til at rive en bygning ned, ligesom du også skal anmelde, når nedrivningen er afsluttet. Der kan dog være undtagelser.

Opsætning af skilte, flagstænger med mere

Et skilt kræver som udgangspunkt altid en byggetilladelse at opsætte - hvad end der er tale om et facadeskilt eller en fritstående skiltepylon. I nogle tilfælde vil det også kræve byggetilladelse at opsætte en flagstang.

Master og antenner

Læs vores retningslinjer for opsætning af mobilmaster, antenner med videre.

Byfester og telte

Her finder du regler for opstilling af telte og afholdelse af byfester.