Byggeri på landet

Det kommer dog an på, hvad dit projekt indeholder. Kommunen undersøger, om der kræves en landzonetilladelse, når du sender din ansøgning om byggetilladelse ind.

Luk alle
Åben alle

Hvad er en Landzonetilladelse?

Hvis du skal bygge uden for byzone, gælder landzonebestemmelserne i planloven. 

Planloven skal sikre, at der ikke sker ukontrolleret bebyggelse i det åbne land. Derfor vil der i mange byggesager være krav om en landzonetilladelse.

Tilladelsen indebærer en nabohøring og eventuelt andre, der er berørte af sagen. Kommunen behandler herefter sagen.

Da de lovbestemte hørings- og klagefrister skal overholdes, vil sagsbehandlingstiden ligge på mindst 8 uger.

Landbrugsbyggeri

Landbrugsbyggeri omfatter opførelse af bygninger, gyllebeholdere, møddings-, silo- og ensilagepladser, kornsiloer, overdækninger med videre, der alle er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrug.

Hvis der opføres bygninger til landbruget, er de generelt undtaget fra landzonebestemmelserne, hvis de opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse.

Byggeprojekter på landbruget kan desuden medføre, at der skal udarbejdes godkendelser eller lignende efter miljøloven. Alle byggesager på landbrugsejendomme med dyrehold der modtages, vil blive gennemgået af kommunens miljøafdeling, for at sikre at alle nødvendigt tilladelser med videre er givet.

Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sammenholde ansøgningen med de gældende bestemmelser i loven, og vurdere hvilke regler byggeriet er omfattet af.

Herunder ses nogle specielle forhold der skal tages højde for ved ansøgningen. Du kan også se mere om hvordan du søger.

Specielt ved gyllebeholdere, kornsiloer eller lignende præfabrikerede konstruktioner

Gyllebeholdere, kornsiloer, møddingspladser, ensilagesiloer med videre, der ikke er overdækkede, er ikke omfattet af krav om byggetilladelse. Du skal sende beliggenhedsplan, gylle- og kloaktegninger, konstruktionstegning, produktblad og lignende ind, inden du påbegynder opførelsen.

Samtidigt skal du beskrive udseende, rumfang, højde og diameter.

Tegninger, oplysninger med videre om dette vil blive indført i vores filarkiv og i BBR

Kloaktegning på landet

En kloaktegning skal vise alle afløb - både spildevand, regnvand, og gylle.

Se et eksempel på en kloaktegning

Snittegning (Bygninger, siloer, pladser m.v.)

Snittegning skal vise et snit gennem konstruktionen. Tegningen skal vise materialevalg, højdemål, hældninger, fald, brandudluftning i tagkonstruktion med videre.

Se et eksempel på snittegning for en bygning

Snittegninger af møddings-, silo- og ensilagepladser skal vise pladsernes fald mod afløb, både på bunde og randzoner.

Se et eksempel på snittegning for en plads

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.