Økonomi og tilskud

Betaling til kommunen

Her kan du læse mere om, hvordan du betaler din gæld til Herning Kommune.

Gæld til kommunen

Hvis du får en regning fra Herning Kommune, som du ikke kan betale, er det vigtigt, at du ringer til Regnskab.

Indskud i almene boliger

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Kilometerpenge

Læs om befordringsgodtgørelse under uddannelse, praktik eller i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

Kontanthjælp

Hvis du vil søge om kontanthjælp, skal du henvende dig hos Jobcentret eller Ungevejen (afhængig af din alder).

Nemkonto og specifikkonto

Du kan få udbetalt en bestemt ydelse til en anden konto end din NemKonto. Dette kaldes en specifikkonto.

Når du vil holde ferie

Skal du holde ferie? Find svar på typiske spørgsmål her.

Social bedrageri

Hvis du har mistanke om, at nogen snyder og modtager penge fra det offentlige, de ikke har ret til, kan du melde det her.

Vejledning om værgemål

Hvis du som borger eller pårørende har brug for rådgivning omkring værgemål, kan vi hjælpe dig i Tilsynsenheden.

Økonomisk hjælp - enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om enkeltydelse, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.