Kilometerpenge

Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) gives til dækning af udgifter til transport mellem din bopæl og det sted, hvor du er under uddannelse, praktik eller i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Det skal være bevilliget af Jobcenteret.

Du kan få dine udgifter dækket til din daglige transport, hvis du har over 24 km (både frem og tilbage). Du får kun udbetalt for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km om dagen.

Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har besluttet, at der ikke længere gives godtgørelse for udgifter ved deltagelse i tilbud og virksomhedspraktik op til 24 kilometer (§176 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats).

Det betyder, at kontant-, overgangsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, selvforsørgende og unge under 18 år ikke længere kan få merudgiftsgodtgørelse for udgifter forbundet med at deltage i tilbud (uddannelse, kurser, virksomhedspraktik og nytteindsats). Godtgørelsen har været brugt til at dække udgifter til transport op til 24 kilometer.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Jobcenter Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 50 00

Mail: jobcenter@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Åbningstid:

Mandag-torsdag: 9.00-13.30
Fredag: 9.00-12.00