Skole og trafik

Undersøgelserne bruges til at finde ud af, hvordan det ser ud for cyklisterne i kommunen. F.eks. hvordan elever og ansatte kommer til skolerne og hvor de oplever problemer på vejene.

Det er derfor af stor betydning, at alle støtter op om skolevejsundersøgelserne. Jo flere besvarelser vi får, jo bedre bliver grundlaget for at løse problemerne og få flere til at cykle.

Der er lavet et skolecykelregnskab på baggrund af alle besvarelserne fra de foregående 3-4 år for at sætte fokus på, hvor mange der cykler til skole, hvor der er fremgang, og hvor der er behov for yderligere indsatser. I slutningen af 2020 er regnskabet opdateret og sendt ud til alle skoler.

Håbet er, at både skoler og forældre med regnskabet vil blive klogere på, hvor mange der cykler til skole og hvilke udfordringer, der kan være ved den enkelte skole.

Det samlede regnskab og/eller separat regnskab for den enkelte skole kan fås tilsendt på mail ved henvendelse til Vej og Trafik.

Færdselskontaktlærer

Generelt arbejder vi på at have et tæt og godt samarbejde med færdselskontaktlærerne i kommunen. Gennem lærerne kommer vi tæt på aktuelle problemstillinger ift. elever og trafik, og vi kan handle og understøtte ud fra dette.

Kontaktinfo

Hanne Thomsen-Mühlbrand

Tlf.: 96 28 83 29
Mail: vtbht@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.