Børn på vej

Mange kender sikkert fornemmelsen af at være kommet fem minutter for sent ud ad døren, så i stedet for cyklen, sættes børnene på bagsædet af bilen med retning mod skolen. Herefter skal børnene læsses af, inden man selv skal skynde sig på arbejde.

Den slags fortravlet adfærd giver desværre nogle negative effekter på skolevejen. For mange biler, for høj fart og manglende hensyn er de faktorer, som gør forældrene utrygge. Når forældrene er utrygge, giver det dem mindre lyst til at lade deres børn cykle eller gå i skole selv, og så bliver problemet selvforstærkende.

I kampagnen ’Børn på vej’ opfordrer Herning Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik nu forældre til, at de tager sig lidt bedre tid omkring skolen, hvis de kører børnene i bil.

Flere børn skal op på cyklen

Det allerbedste, man som forældre kan gøre, er at gøre børnene klar til selv at cykle eller gå i skole. På den måde lærer børnene selv at færdes i trafikken, og samtidig bliver biltrængslen omkring klokken otte ved skolen formindsket.

- Der har de seneste år været meget fokus på mere bevægelse i skoledagen. Som forældre kan vi bakke op med også at tænke bevægelse ind i børnenes hverdag - nemlig til og fra skole, ved at lade vores børn være selvtransporterende. Ofte er argumenterne at det er for farligt at lade børn cykle, men des flere der kører deres barn til skolen, des mere bliver trafikken omkring skolen. Så en opfordring herfra er at motivere dit barn til at tage cyklen, og følg selv med på to hjul, det er godt for dig, dit barn og klimaet siger Anne Mette Bang Rasmussen formand for Herning Kommunes Børne- og Familieudvalg.

Sidst men ikke mindst opfordrer kampagnen forældre til at træne og tale trafik med deres børn, så de lærer selv at gå eller cykle til skole og træffe sikre valg i trafikken.

 

Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen

Tlf.: 96 28 83 25
Mail: vtbmf@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktinfo

Hanne Thomsen-Mühlbrand

Tlf.: 96 28 83 29
Mail: vtbht@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.