Om trafiksikkerhed

Vores tiltag og kampagner er inspireret af henvendelser fra borgere, indsamlede trafiktal og statistik over uheld. Tiltagene giver større sikkerhed på vores veje og virker på trafikanternes adfærd på en positiv måde.

Sikkerheden på vores veje vægtes højt. Det er dog ikke alle ønsker, der kan gennemføres. De økonomiske midler er begrænsede, og derfor sker der løbende prioriteringer.

Kontaktinfo

Martin Lystbech Nørgaard Frandsen

Tlf.: 96 28 83 25
Mail: vtbmf@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.