Trafikpolitik

Vi anbefaler, at alle skoler laver en trafikpolitik. En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for afviklingen af trafikken omkring skolen og for trafikvaner hos børn og voksne Ambassadørskolerne vi har arbejdet sammen med, har alle udarbejdet en trafikpolitik. Det skaber nu rammer for en sikker skolevej, så børnene trygt kan cykle til skole.

Trafikpolitik viser vejen til sikker skoletrafik:

  • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner.
  • Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge.
  • Skaber opmærksomhed omkring bedre adfærd frem for fysisk regulering.
  • Giver mulighed for at spare på sundhedsbudgettet.
  • Giver gode muligheder for at koble trafik og sundhed.
  • Baner vejen for alle skolens trafiksikkerhedsindsatser.
  • Giver klar rollefordeling.
  • Engagerer kommune, skoleledelse, lærere, forældre og børn.
  • Gør kommunens tilsyn nemmere.
  • Samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene.

Sikker trafik

På hjemmesiden sikkertrafik.dk findes værktøjer, skabeloner og inspiration, som kan bruges i arbejdet med en trafikpolitik.

På siden kan du også læse om cyklistprøve, skolepatrulje, kursus for lærer m.m.