Om Herning Cykler

Når kommunen arbejder med at øge cykling gælder det om at skabe gode og sikre cykelforhold. Her kommer lokale borgere, cykelklubber, foreninger, skoler og Cyklistforbundet ofte med på råd. Siden 2011 har vi arbejdet målrettet med at fremme cyklismen - cykling er sundt, sjovt, nemt og godt for miljøet. 

Flere cykler i trafikken er godt fordi

 • det er lig med sunde borgere, mindre sygdom og mere livskvalitet.
 • den forebygger trængsel så den øvrig trafik lettere kommer frem.
 • det understøtter den grønne omstilling og styrker vores klima, miljø og natur.

Aktuelle cykeltiltag:

Cykeltiltag - Herning Cykler 2013 til 2020

Luk alle
Åben alle

Herning Cykler 2020

Året 2020 blev et år hvor Herning Kommune fik lavet rigtig mange forbedringer for cyklisterne. Godt 7 kilometer nye cykelstier blev det til, samt udskiftning af belægning på knap 16,5 kilometer stier. Inden for belysning har der også været travlt, her er der samlet sket opgradering af knap 9 kilometer cykelstrækninger. Sidste del af en sammenhængende 2 minus 1 vej blev lavet færdig - knap 0,8 kilometer blev det til.

Cykelbarometre

I Herning By fik vi opsat 3 cykeltællere på henholdsvis Dalgasgade, Sjæl- landsgade og Silkeborgvej. Af tællerne fremgår det hvor mange cyklister der cykler forbi på dagen og i det indeværende år. Udover de praktiske data vi bruger i vores arbejde, så skaber cykelbarometrenes tilstedeværelse en motivationsfaktor, der kan få flere til at vælge cyklen. 

 

Kampagner og events

2020 bar præg af udskydelser af kampagner på grund af Covid-19 situationen, men heldigvis ikke aflysninger. Så det lykkes at gennemføre de sædvanlige cykelkampagner og i den sammenhæng finde nogle lokale vindere.

VCTA - Vi Cykler Til Arbejde kampagnen blev afholdt i september 2020 med deltagelse af 452 cyklister fra både offentlige og private virksomheder i Herning Kommune.

ABC - Alle Børn Cykler blev som tidligere år afholdt i starten af september og havde deltagelse af ikke mindre end 2928 skoleelever i Herning Kommune.

Vi kan cykle! blev afholdt i september og her deltog 8 institutioner fra Herning Kommune, hvor der året før var 7 med. Vores generelle indtryk er at institutionerne bliver mere og mere kendt med den årlige tilbagevendende kampagne.

 • I forbindelse med tilmeldingen blev der udloddet en lodtrækningspræmie. Børnehuset Lindely vandt præmien og fik derfor besøg af en cykelinstruktør fra Dansk Skolecykling. Fokus var på cykelleg på institutionens eget område. Børnene knoklede hårdt på cyklerne, så det var velfortjent, at de modtog hver deres medalje med teksten "Du kan cykle - TILLYKKE"

Transportvaneundersøgelser

I 2020 blev der gennemført to slags transportvane- og tryghedsundersøgelser. Én for skoleelever og lærer på alle skolerne samt én for forældre og børn i udvalgte daginstitutioner i kommunen. 3322 elever fra 17 skoler deltog. 624 forskellige familier med i alt 756 børn fra de 13 indbudte institutioner deltog. Rapporterne, der kommer ud af disse undersøgelser, er vigtige, når vi arbejder med trafikplanlægning og fremme af flere selvtransporterende børn.

Herning Cykler 2019

I 2019 fik vi opgraderet godt 22 kilometer cykelstier/baner, med henholdsvis ny belægning og/eller belysning. Udover dette er der sammenlagt lavet cirka 1,2 kilometer nye cykelstier og 1 kilometer to minus en vej. Samlet skaber tiltagene nye gode forbindelser mellem kommunens eksisterende cykelstier.

Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 fulgte virksomheden Gerner Film vores forskellige cykelfremmende projekter og det kom der denne film ud af.

I 2019 blev der under projektet "Cykelfællesskabet Fruehøjgaard" lavet rigtig mange gode tiltag i Brændgårdparken.

I maj måned støttede vi op om Cyklistforbundets kampagner "Vi Cykler til arbejde" (VCTA) og "Vi kan cykle". 

I foråret blev vi helt færdige med vores fire Parkér og Cykel pladser. Projektet er lavet under hovedprojektet Herning Cykler fase 3.

Alle Børn Cykler og skolevejsundersøgelse

I oktober var 5A fra Vildbjerg Skole og 7 klasse fra Lind Skole på MTB-tur til Momhøje Naturcenter. De havde vundet konkurrencen i henholdsvis "Alle børn cykler" og "Skolevejsundersøgelse".

I december 2019 indviede vi Herning Kommunes første cykelgade. Cykel- gadens formål er, at gøre det mere trygt for de mange skoleelever der cykler fra Hammerum til og fra Lindbjergskolen.

Herning Cykler 2018

I 2018 fik vi lavet godt 4 kilometer nye cykelstier/cykelbaner. Vi opgraderede knap 20 km cykelstier med henholdsvis asfalt eller/og belysning. Derudover blev der opsat godt 270 nye cykelstativer, hvoraf der ved et par stykker er mulighed for opladning af el-cykler. I Herning midtby blev der opsat 3 elektriske cykelpumper på strategisk gode steder i forhold til cykeltrafik.

By- og friluftskort

Til marts blev det nye by- og friluftskort for Herning Kommune færdig. Kortet viser cykelruter, "Parkér og Cykl" pladser, cykelpumper, badesøer, naturcentre og meget mere. "Mit grønne kompas" er overskriften på det trykte kort, der understøttes digitalt med VisitHerning appen.

Cykelbaner, cykelpædagogik og Landskue

I april startede vores arbejde med cykelfremme i børnehøjde. Herning cykler deltog med cykelbane, børnecykler og inspirationsmateriale, først på grøn inspirationsdag ved Løvbakken naturcenter, og derefter på Landskuet i Herning. Vi fik afholdt endnu et kursus for pædagoger i cykelpædagogik, og derefter kom der gang i udlån af vores trailer med cykler og cykelgrej til børneinstitutionerne. 

VCTA - Vi cykler til arbejde

I maj blev cykeldysten VCTA "Vi cykler til arbejde" afholdt. I Herning Kommune deltog 74 hold og tilsammen blev der cyklet 9.016 dage. 'Team Zystm Cycling' fra firmaet Zystm i Herning blev vinder af den lokale udtrækning.

Cykelfællesskabet Fruehøjgaard

I slutningen af juni startede et nyt samarbejde op med Boligselskabet Fruehøjgaard. Projektet fik navnet "Cykelfællesskabet Fruehøjgaard". Deltagerne er en gruppe beboere fra Brændgårdparken og Fruehøj, 2 medarbejder fra administrationen ved Boligselskabet Fruehøjgaard samt 2 medarbejder fra Herning Cykler. 

Giv dit barn lov

I august og september rullede vores kampagnefilm "Giv dit barn lov" hen over biografskærmene i Herning. Kampagnen skulle få forældre og børn til at droppe bilen og tilvælge cyklen. Udover det startede vi et samarbejde med Højgårdsskolen i Lind, med det formål at sætte fokus på de trafikale forhold omkring skolen, samt skabe gode trafikaftaler blandt elever, lærer og forældre.

Alle Børn Cykler og skolevejsundersøgelse

I oktober var 5/6 klassen fra Sinding-Ørre skole og 9.b fra Gjellerupskolen på MTB-tur til Momhøje Naturcenter.

Læs mere om elevernes friske cykeldag, som de havde vundet i konkurrencen "Alle børn cykler" og "Skolevejsundersøgelse".

Nu "HJULER" Snejbjerg

I december holdt vi julefest i Snejbjerg, hvor den nye cykelsti langs Studsgårdvej og den rekreative cykelsti mellem Teglvænget og Solbjerg blev indviet. I den forbindelse blev en af de fire "Parkér og Cykl" pladser besøgt.

Herning Cykler 2017

I 2017 fik vi lavet godt 12 kilometer nye cykelstier/cykelbaner og opgraderet cirka 3,5 km cykelstier. Derudover fik vi opsat 395 nye cykelstativer samt 1 elektrisk cykelpumpe i Herning Midtby.

I april gennemført vi tredje og sidste cykelkursus for kvinder i Herning Cykler-regi. Projektet er fremover forankret hos Helhedsplanen i Gullestrup.

I maj blev cykeldysten VCTA "Vi cykler til arbejde" afholdt med 67 deltagende hold fra hele Herning Kommune.

Fra slutningen af april og frem til sidst på sommeren 2017 gennemførte vi projektet "Cykl dig sund". Cykelprojektet henvendte sig til voksne borgere, som var potentielle nye cyklister. 

I august afsluttede Herning Cykler og Dagrofa et fælles sundhedsprojekt for, at få flere medarbejdere på den store arbejdsplads i Industriområde Vest til at cykle.

I september fik vi uddannet elleve cykelpædagoger. Ideen med kurset var at hæve de køretekniske kompetencer hos det pædagogiske personale i kommunens børneinstitutioner. Samtidig blev der indkøbt en trailer som institutionerne kan booke. I traileren er der børnecykler, hjelme og cykelaktivitetsgrej. 

I oktober var 4.A fra Sunds-Ilskov skole og 8.klasse fra Lundgårdskole på MTB-tur til Momhøje Naturcenter.

Læs mere om elevernes friske cykeldag, som de havde vundet i konkurrencen "Alle børn cykler" og "Skolevejsundersøgelse".

I december var julemanden forbi Herning Station med en gave til cyklisterne - en cykelpumpe.

Herning Cykler 2016

I 2016 fik vi lavet 3.300 meter nye cykelstier, opgraderet cirka 12.500 meter cykelstier og anlagt 3.500 kilometer 2 minus 1 veje. Udover det blev der opsat 260 nye cykelstativer i Herning midtby.

I februar holdt vi fastelavnsfest på cykel. Samtidig klippede vi snoren til den interaktive stibelysning på supercykelruten mellem Gjellerup og Golfvej.

I marts startede projektet "TransportNetværket". Virksomhederne i Industri Vest området, fik besøg af et cykelbud som bragte en invitation til cykelsamarbejde.

I maj blev cykeldysten VCTA "Vi cykler til arbejdet" afholdt med 68 deltagende hold fra hele Herning Kommune.

I Juni og august gennemført vi 2 cykelkurser for kvinder. Kvinderne havde ikke prøvet at cykle før, så for de, ialt tretten kvinder, var det en kæmpe succesoplevelse at gennemfører kurset.

I juli blev Cyklistforbundets årlige cykelturistuge afholdt med Herning som centrum. Klara Søndergaard, som er cykelambassadør for Herning Cykler, stod i spidsen for arrangementet.

I oktober var 5.C fra Vestervangskolen og 6.B fra Haderup skole på MTB tur til Momhøje Naturcenter.

I oktober blev cykelskoleprojektet "Hjul på Engbjerg" indviet med cykelture, cykelkage og taler.

 

Herning Cykler 2015

 • Sidst i februar 2015 blev vi klar med cykelregnskabet for 2014. 
 • I marts var der i påskeferiens først to dage cykelskole for børn.
 • I maj blev cykeldysten "Vi cykler til arbejdet" afholdt med 79 deltagende hold fra hele Herning Kommune.
 • 14. maj på Kr. Himmelfartsdag var der cykelpicnic til Abildå Brunkulsleje for hele familien med start fra 6 forskellige byer i kommunen - omkring 100 cyklister deltog.

 • 4. juni blev Herning Cyklers cykelmagasin og cykel- og bykort lanceret ved et event på forpladsen ved Herning Bibliotek.
 • I juli blev vi færdig med to cykelstistrækninger på Gl Landevej og Vestergade i Herning. 
 • 27. juni blev naturprojektet Rejsen langs åen indviet. I den forbindelse havde Herning Cykler en guidet cykeltur på en del af den nationale cykelrute 4.

 • I juli fik Herning Cykler en cykelambassadør mere med på holdet - velkommen til Klara Søndergaard. Klara er desuden aktiv medlem af Cyklistforbundet.
 • 29. august var der indvielse af Nygård Gl. Skole. I den forbindelse blev cykelfolderen "Cykel i naturen ved Nybro & Ørre Hede" udgivet. • I oktober var 4.klasse fra Hammerumskole og 3.klasse fra Højgårdskolen på tur til Momhøje Naturcenter, hvor de fik en god og frisk cykeldag på MTB. De var vindere i helholdsvis "Alle Børn Cykler" og den årlige skolevejsundersøgelse.
 • I november blev den nye cykelstitunnel under Trehøjevej klar. Sti/tunnel skaber en tryg krydsning mellem Nøvlingholmvej og Trehøjevej.

Herning Cykler 2014

Fra januar til marts test og ibrugtagning af cykel app´en "Herning Cykler til månen t/r".

I april var der opstart på cykelpuljeprojektet "Aulum som cykellaboratorium" - navnet på projektet blev " Aulum Aut på cykel".

I maj blev cykeldysten "Vi cykler til arbejdet" afholdt med 83 deltagende hold fra hele Herning Kommune.

I juni blev vej- og cykelstiprojektet i Dalgasgade færdigt og der blev derved skabt sammenhæng med det øvrige cykelstinet i bymidten. 

29. maj på Kr. Himmelfartsdag var der motionscykeltur for hele familien med start fra Herning Torv - 450 cyklister deltog i "Herning Cykel Event 2014".

I september vandt Kibæk Bageri titlen som "Årets cykelbager 2014". 178 ud af 270 kunder valgte cyklen fremfor bilen denne lørdag.

I oktober var 4.b. fra Lundgårdskolen og 3.a. fra Vildbjerg Skole på tur til Momhøje Naturcenter, hvor de fik en god og frisk cykeldag på MTB. De var vindere af hhv. ABC og den årlige skolevejsundersøgelse.

I november var Herning Cykler til julemesse i Aulum, hvor der bl.a. blev udfyldt cykelkontrakter og afholdt gættekonkurrence.

13. december fulgte 28 cyklister efter Lucia på cykel til Løvbakke Dyrehave. 

I december fik Herning Cykler en cykelambassadør mere med på holdet - velkommen til Dorte Lorentsen Pagh fra Herning.

Herning Cykler 2013

I januar satte vi fokus på synlighed i trafikken gennem en Facebook-kampagne.

I maj holdt Herning Cykler og tre lokale cykelklubber fest i og omkring Herning, med deltagelse af 500 motionscyklister i alle aldre.

I juni skulle bagerturene flyttes fra bil til cykel.

I august fremviste vi el-cykler blandt andet ved "Grøn Herning Uge".

I september fik vi afsluttet det store skoleprojekt sammen med de tre ambassadørskoler.

I oktober havde Herning Cykler to skoleklasser med i Momhøje plantage for at cykle på MTB. 

I november åbnede cykelstien langs Vildbjergvej mellem Sørvad og Vildbjerg.

I december åbnede cykelstien langs Fasterholtvej ved Arnborg og Dalgasgade i Herning centrum blev næsten færdig.

Kontaktinfo

Rasmus Bartholdy Jensen

Tlf.: 96 28 83 40
Mail: vtbrj@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktinfo

Hanne Thomsen-Mühlbrand

Tlf.: 96 28 83 29
Mail: vtbht@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.