Herning Cykler

Om Herning Cykler

Herning Kommunes mål er at flere skal cykle. Det gælder både til job, studie, skole, børneinstitutioner og i fritiden. Målet er at rigtig meget biltrafik bliver til cykeltrafik gerne kombineret med kollektiv trafik.

Alle Børn Cykler

Cykelkampagnen er for skolebørn i alle aldre og gennemføres hvert år. Alle Børn Cykler kampagnen har til formål, at få flere børn til at cykle til og fra skole – og cykle mere i det hele taget.

Vi cykler til arbejde

VCTA kampagnen er Danmarks største motionskampagne med knap 45.000 deltagere, fordelt på rigtig mange arbejdspladser i hele landet.

Kvinder cykler

I 2016 startede et kursusforløb for kvinder, der gerne ville lære at cykle. I forløbet blev der udannet både cyklister og cykelinstruktører.

Parkér og cykl

I Herning Kommune har vi lavet gode cykelfaciliteter på 4 ud af 8 samkørselspladser. Parkér og Cykl pladserne er placeret ved vejene ind til Herning, så det er nemt at tage cyklen og køre sammen med andre til fx Århus, Viborg eller Vejle.

Cykelprojekter

Herning Kommune har siden 2011 arbejdet målrettet med cykelfremmende projekter. Målet er at få flere op på cyklen til og fra arbejde, uddannelse, skole og i fritiden.

Trafikofficials

I februar 2014 blev de første trafikofficials uddannet i Herning Kommune. Målet er at sikre gode og trygge forhold for både biler og cykler, når der afholdes fx. cykelløb.

På cykeltur

Her på siden finder du kort til cykel- og løbehjulsruter, afmærkede cykelruter, cykelfaciliteter samt til vores Parkér- og Cykl pladser.

Cykelvæksthuset

Cyklistforbundets rådgivningscenter for virksomheder hjælper private og offentlige virksomheder med at flytte medarbejdere og opgaver fra bil til cykel. Forløbet er gratis.