Vores arbejdsgange, metoder og serviceniveau

Sådan bliver du visiteret/godkendt

Her kan du læse, hvem der kan søge støtte, og hvordan du kontakter Handicap og Psykiatri. Læs også, hvordan vi behandler din sag.

Udredning af voksne

Her kan du læse om Voksenudredningsmetoden.

Kriminalpræventive tilsyn

HR Kvalitet og Tilsyn fører tilsyn med personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som har fået en dom til tilsyn af kommunen.

Klager over afgørelser

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil klage over en afgørelse.

Administration

Her har vi blandt andet samlet info om, hvilke regler der gælder på området, hvordan man kan klage og lignende.