Udredning af voksne

I Handicap op Psykiatri anvender vi Voksenudredningsmetoden, når der skal træffes afgørelse i din sag.

Voksenudredningsmetoden anvendes, når der skal træffes afgørelse i din sag. Voksenudredningsmetoden sætter rammerne for din samtale med sagsbehandleren. I metoden indgår forskellige emner, som det kan være relevant at tale om for at belyse dine udfordringer, ressourcer, ønsker og behov.

Samtalen handler alene om de emner, der har betydning for din situation, og formålet er, at hjælpe dig til at kunne klare så meget som muligt selv.

Dine udfordringer

Dine udfordringer handler om årsagen til, at du søger om hjælp eller støtte hos kommunen. Er der tale om en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller et socialt problem - eller måske en kombination? Nedenfor er der nogle eksempler på hvad udfordringerne kan handle om:

Funktionsnedsættelser kan fx være udfordringer med at høre eller se, udviklingshæmning eller udfordringer med at færdes i dit hjem eller udenfor. Det kan også dreje sig om psykiske funktionsnedsættelser som fx hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, angst eller personlighedsforstyrrelse.

Sociale problemer kan fx dreje sig om misbrug, udadreagerende adfærd eller kriminalitet.

Du kan muligvis opleve en blanding af flere problemstillinger, som til sammen kan betyde, at du har problemer med at klare din hverdag.

Din hverdag

Din hverdag handler om, hvordan dine udfordringer påvirker dine muligheder i hverdagen: hvad er svært for dig, og hvad har du nemt ved? Hvad er vigtigt og mindre vigtigt for dig?

Her er fokus på eksempelvis praktiske opgaver derhjemme, uddannelse, din bolig og din økonomi. Det kan også dreje sig om fritidsaktiviteter, dine kostvaner og din livsstil. Dit sociale netværk kan også være et emne i samtalen. Hvordan du har det med din familie og dine venner, og om du føler dig isoleret.

Dine omgivelser

Omgivelserne kan påvirke din dagligdag på mange måder og kan derfor også have betydning for din oplevelse af, hvilke muligheder du har i din hverdag.

Dine omgivelser handler om alt det, der omgiver din hverdag. Her er blandet andet fokus på:

Om du oplever, at folk reagerer på en bestemt måde på dig?

Hvilken indflydelse det boligområde, du bor i, har på din situation?

Om dine fysiske omgivelser har en betydning for din hverdag, for eksempel helt praktisk i forhold til at færdes i dit hjem eller udenfor?

Samlet set skal samtalen med afsæt i voksenudredningsmetoden danne grundlag for den afgørelse, kommunen træffer og de mål, som I bliver enige om for indsatsen.