Kriminalpræventive tilsyn

Det er HR Kvalitet og Tilsyns opgave at sikre, at den dømte ikke begår yderligere kriminalitet. Dette gøres ved at mødes med den dømte og tale om, hvordan det går.

Der samarbejdes med din bostøtte, eller den institution du opholder dig på, for at sikre dig den bedst mulige hjælp.

En gang årligt sendes en udtalelse til Statsadvokaten om, hvordan det går.

Den er typen af dom, som den dømte har fået, der  fortæller, hvad der kan sættes krav op omkring. Det kan fx være hvor du må/skal bo. Det kan være hvad du skal arbejde med og hvad du bruger din fritid på.

Ved særlige domstyper kan der besluttes, at du skal flyttes til en institution også selv om det er mod din vilje.

Når du får besøg af os vil vi altid kunne fortælle dig hvad det er for en dom du har og hvad det betyder. 

Kontaktinfo

HR Kvalitet og Tilsyn
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 51 49 10 47
Tlf.: 51 49 10 57
Mail: tilsynsenheden@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.