Klager over afgørelser

Når en borger modtager en afgørelse på en ansøgning, som vi har behandlet i Handicap og Psykiatri, er der altid vedlagt en skriftligt klagevejledning.

Klagen kan være både mundtlig og skriftlig.

Vi skal have klagen senest fire uger efter, at afgørelsen er modtaget. Klagen behøver ikke at blive begrundet. Det er nok at oplyse, at afgørelsen bliver påklaget.

Når vi har modtaget klagen, forholder vi os til evt. nye oplysninger. Vi behandler også sagen igen på et visitationsmøde, og giver besked om sagens udfald.

Hvis vi fastholder afgørelsen, bliver sagen sendt videre til Ankestyrelsen, som så behandler klagen. Ankestyrelsen informerer både borger og Kommune, når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Kontaktinfo

Handicap og Psykiatri
Torvet 5
Tlf.: 96 28 43 10

Råd og vejledning: Alle hverdage 08.00-10.00

Rådgivere:

Mandag 08.00-16.00
Tirsdag og onsdag 08.00-15.00
Torsdag 08.00-12.00

Mail: social@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.