Kloak og separering

Se, hvor du finder oplysninger om din kloak. Og læs om adskillelse af regnvand og spildevand

Registrering af el-varme i BBR

Er din bolig registreret som el-opvarmet i BBR? Så kan du søge om at få elafgiften gjort mindre.

Drikkevand og grundvand

Alt drikkevand i kommunen er grundvand. Se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand.

Solceller, jordvarme og vindmøller

Her kan du læse om mulighederne for at etablere jordvarmeanlæg, solcelleanlæg eller husstandsvindmøller.

Olietanke

Er din olietank lovlig? Hvad gør du, hvis du ønsker en ny olietank eller vil ha' sløjfet den, du har?

Fyring med fast brændsel

Sådan fyrer du med fast brændsel i brændeovn og lignende uden at genere din nabo.

Nedsivning af spildevand

Her kan du læse om spildevand i det åbne land og om rensning af spildevandet. Du kan også søge om tilladelse til nedsivningsanlæg.