Registrering af el-varme i BBR

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i BBR, har du ret til at få elafgiften gjort mindre.

Helårsboliger

For at få elafgiften gjort mindre skal din bolig være en helårsbolig.

Der skal være faste el varmeinstallationer, som dækker mere end halvdelen af boligens nettovarmebehov. Dette er inklusive varmt brugsvand.

Ved en el varmeinstallation forstås f.eks. en el radiator, el elvarmekedel eller en eldrevet varmepumpe (luft til vand/jordvarme).

Sommerhuse

For at få elafgiften gjort mindre i et sommerhus skal du som ejer være pensionist. Derudover skal du have ejet sommerhuset i mere end et år. Du skal anvende det som helårsbeboelse, hvilket betyder at du er tilmeldt adressen i folkeregisteret

Hvem godkender?

Hvis du ønsker reducering af din elafgift, kan du kontakte din el leverandør.

Ansøgning om el-reduktion er alene et forhold mellem dig som ejer og dit elselskab. Vi hjælper dog gerne med at oplyse datoen for hvornår varmeinstallationen (hovedvarmekilden) blev registreret i BBR, da registreringsdatoen ikke fremgår af BBR-meddelelsen

Du kan se din BBR meddelelse i ejendomssystemet OIS

Kontaktinfo

Ejendomsdata
Torvet 5
7400 Herning

Gitte Søgaard
Tlf.: 96 28 80 24

Signe Thorsted
Tlf.: 96 28 81 02

Send e-mail til BBR

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.